slusaonica01
livestream01
  • image
  • image
  • image

Na području Grada Novalje uskoro će se, uz pomoć 172 milijuna kuna iz fondova EU, izgraditi 53 kilometra cjevovoda i povećati broj priključenosti na sustav odvodnje za 6. 750 stanovnika. Uz to, sanirat će se i dograditi javni sustav vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Novalja i projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Novalja. Sanacijom dijelova postojećeg sustava odvodnje spriječit će se onečišćenje tla i voda, a izgradnjom proširenja javnog sustava odvodnje prikupit će se dodatne količine otpadnih voda koje se trenutačno neadekvatno ispuštaju i zbrinjavaju. Osigurat će se i dovoljne količine kvalitetne pitke vode za vodoopskrbu stanovništva, a dogradnjom vodospremnika na lokaciji Komorovac stvorit će se dovoljne rezerve pitke vode i tako će se izbjeći kritična stanja vodoopskrbnog sustava za vrijeme turističke sezone.
Naime, u Hrvatskim vodama su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava te ugovori o sufinanciranju za EU projekte poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području gradova Novi Vinodolski, Novalja, Umag i Vrbovec. Ugovore su potpisali ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i vodno-komunalne tvrtke. U ime Grada Novalje potpisivanju su nazočili gradonačelnik Ante Dabo i direktor Komunalija d.o.o. Neven Korda. Ukupna vrijednost četiri projekta iznosi 1,5 milijarde kuna od čega je 852 milijuna kuna bespovratnih sredstva EU-a što predstavlja 10,68% ukupno alociranih sredstava za projekte vodno – komunalne infrastrukture. Razdoblje provedbe projekata je od 2018. do 2023. godine. Vrijednost projekta aglomeracije za Grad Novalju iznosi 310,4 milijuna kuna od čega su bespovratna EU sredstva 172,5 milijuna kuna, odnosno 69,46 %, a nacionalno sufinanciranje iznosi 75,8 milijuna kuna, odnosno 30,54%. Razdoblje provedbe projekta je najkasnije do kraja 2022. godine.

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK