slusaonica01
livestream01
  • image
  • image
  • image

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Paga Domagoj Vičević sazvao je 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Paga za 16. travnja 2019. godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 11,00 sati. Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:


-Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga.
Prijedlozi
1. Razmatranje Izvještaja o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2018.godine:
1.1.Paga II d.o.o
1.2.Gradske knjižnice Pag
1.3.Dječjeg vrtića „Paški mališani“ Pag
1.4. Radio Paga d.o.o.
1.5.Komunalnog društva Pag d.o.o.
1.6.Čistoće Pag d.o.o.
2. ODLUKA o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Paga,
3. ODLUKE o stavljanju izvan snage Odluke o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pag,
4. ODLUKE o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pag,
5. GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2018.godinu,
5.1. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.godinu,
5.2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.godinu,
5.3. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2018.godinu.
-Vijećnička pitanja.

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK