slusaonica01
livestream01
  • image
  • image
  • image

Gradonačelnik Grada Novalje Ante Dabo donio je Odluku o sufinanciranju nabave radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala u školskoj godini 2019./2020. Odlukom se određuju korisnici, uvjeti i postupak ostvarivanja prava na sufinanciranje nabave radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala (zbirke zadataka, kutije za tehničku kulturu, likovne mape, atlasi) za učenike od prvog do osmog razreda osnovne škole i učenike srednjih škola s područja Grada Novalje u školskoj godini 2019/2020.


Grad Novalja sufinancirat će nabavu obrazovnog materijala učenicima osnovne škole, i to: - učenicima od prvog do četvrtog razreda osnovne škole u iznosu od 150,00 kuna po učeniku, - učenicima od petog do osmog razreda osnovne škole u iznosu od 250,00 kuna po učeniku prema popisu učenika koji će dostaviti OŠ „A. G. Matoša“ Novalja. Pravo na sufinanciranje ostvaruju učenici koji imaju prebivalište na području Grada Novalje.
Grad Novalja sufinancirat će nabavu obrazovnog materijala učenicima srednjih škola u iznosu od 450,00 kn po učeniku.
Pravo na sufinanciranje ostvaruju učenici koji imaju prebivalište na području Grada Novalje.
Radi ostvarivanja prava na sufinanciranje roditelj/skrbnik učenika osnovne škole podnosi: 1. Ispunjeni obrazac Zahtjeva za sufinanciranje 2. Izjavu o privoli za obradu osobnih podataka.
Radi ostvarivanja prava na sufinanciranje roditelj/skrbnik učenika srednje škole podnosi: 1. Ispunjeni obrazac Zahtjeva za sufinanciranje 2. Uvjerenje o prebivalištu ili kopija osobne iskaznice za učenika srednje škole 3. Potvrdu o upisu u srednju školu 4. Izjavu o privoli za obradu osobnih podataka.
Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom podnosi se Gradu Novalji osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Novalja, Trg dr Franje Tuđmana 1, 53291 Novalja, najkasnije do 15. listopada 2019. g.
Sredstva za sufinanciranje obrazovnog materijala biti će isplaćena iz Proračuna Grada Novalje za 2019. godinu sa stavke Sufinanciranje udžbenika učenika osnovne i srednje škole.

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK