slusaonica01
livestream01
  • image
  • image
  • image

U Maloj vijećnici Doma županije u Zadru održana je 18. javna sjednica Kolegija župana Božidara Longina. Na dnevnom redu bilo je:


1. Nacrt prijedloga zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu upravnih tijela Zadarske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine
2. Nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2019. godinu
3. Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna proračuna Zadarske županije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
4. Nacrt prijedloga odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Zadarsku županiju
5. Nacrt prijedloga odluke o stjecanju prava vlasništva na nekretninama u k.o. Crno, bez naknade
6. Nacrt prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na promjenu prostora obavljanja djelatnosti na zahtjev Mate Mustaća, dr. med. spec. medicine rada i sporta, iz Zadra
7. Nacrt prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na promjenu prostora obavljanja djelatnosti na zahtjev Martine Prtenjača dr. med. spec. medicine rada i sporta iz Zadra
8. Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA za raspolaganje imovinom u sklopu EU projekta „ZADRA NOVA ZA VAS“
9. Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA za raspolaganje imovinom u sklopu projekta „PEPSEA“
10. Prijedlog pravilnika o načinu vođenja evidencije nekretnina Zadarske županije
11. Prijedlog odluke o kriterijima i načinu financiranja i sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola Zadarske županije za školsku godinu 2019./2020.
12. Informacije

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK