slusaonica01
livestream01
  • calc

Radio Pag Paska janjetina i zastita naziva

Paška janjetina ima oznaku izvornosti na razini Europske unije, naziv Paška janjetina je zaštićen i takav naziv smije imati samo janjetina koja ispunjava propisane uvjete. Ti uvjeti su da je janjetina dobivena od janjadi koja je ojanjena u registriranom stadu autohtone Paške ovce, koja je stara do 45 dana, hranjena isključivo mlijekom majke i koja ima težinu trupa do 10 kilograma. Samo takva janjetina smije se staviti na tržište pod nazivom Paška janjetina.

Prema uvjetima za proizvodnju Paške janjetine, kada se janje ojanji, ovčar mora upisati broj ovce koja ga je ojanjila, vrijeme janjenja i težinu janjeta. Dokaz da janjetina koja se stavlja na tržište ima pravo nositi oznaku "Paška janjetina" ovčaru izdaje registrirana klaonica i nadležna veterinarska služba. Postupak zaštite izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog porijekla Paške janjetine završen je 2016. godine, nakon što je u Službenom listu Europske unije objavljena Provedbena uredba Komisije Europske unije o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla-Paška janjetina. Proces zaštite naziva "Paška janjetina" počeo je u lipnju 2013. godine, kada je Udruga uzgajivača paške ovce "Rogujica" podnijela Ministarstvu poljoprivrede zahtjev za zaštitu oznake izvornosti naziva "Paška janjetina". Ministarstvo poljoprivrede je u ožujku 2015. godine donijelo Rješenje o prijelaznoj nacionalnoj zaštiti naziva "Paška janjetina"- zaštićena oznaka izvornosti, čime je naziv "Paška janjetina" postao zaštićen u Republici Hrvatskoj. U lipnju 2015. godine Ministarstvo poljoprivrede uputilo je Europskoj komisiji zahtjev za registraciju naziva zaštićene izvornosti "Paška janjetina" na razini Europske unije. Nakon procedure na europskoj razini, objavom Uredbe Komisije, naziv "Paška janjetina" upisan je u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla.

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK