slusaonica01
livestream01
  • image

Radio Pag Priopcenje OS AG Matosa Novalja

OŠ A. G. Matoša Novalja izdala je priopćenje za javnost kojeg je potpisao ravnatelj škole Aleksij Škunca, prof., a koje donosimo u cijelosti.


OŠ A.G. MATOŠA NOVALJA, Zeleni put 1, 53291 Novalja
KLASA: 112-02/20-01/1
URBROJ: 2125/20-01-20-29
Novalja, 13. siječnja 2021. godine


Dana 12. siječnja 2021. na Facebook stranici Grada Novalje objavljen je, među ostalim, i sljedeći sadržaj:
"A možda bi bilo zanimljivo postaviti pitanje gospodinu Aleksiju Škunci koji je gotovo 24 godine član Gradskog vijeća (četiri mandata bio je predsjednik) i 30 godina ravnatelj Osnovne škole u Novalji, da li je možda on u sukobu interesa kad je prošle godine kao ravnatelj zaposlio vlastitu kćer u osnovnoj školi bez javnog natječaja?"
U cilju objektivnog izvještavanja javnosti o radu, Škola ovim putem daje sljedeće priopćenje:
-suglasnost za novo zapošljavanje učitelja/ice informatike zatražena je 15. lipnja 2020., u skladu s Odlukom o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Informatike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 22/2018.) te uputi Ministarstva znanosti i obrazovanja od 12. svibnja 2020. (KLASA:602-01/20-01/00278 URBROJ:533-06- 20-0001), nakon provedene pisane ankete medu učenicima razredne nastave o pohađanju izborne nastave iz predmeta Informatike
-01. rujna 2020. počinje aktualna školska godina 2020./2021., odnosno 07. rujna 2020. počinje nastavna godina, te ravnatelj Škole prije početka nastavne godine samostalno sklapa dva ugovora o radu s dvije učiteljice informatike radi obavljanja poslova koji ne trpe odgodu; ugovori o radu sklopljeni su na temelju ovlasti iz čl. 107. stavka 1. podstavka 1 . Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. 68/18., 98/19. i 64/20.), te odredbi čl. 4. stavka 3. podstavka 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ A.G. Matoša Novalja od 16. svibnja 2019. (KLASA:011-01/19-01/1 URBROJ: 2125/20-07- 19-05)
-u čl. IV. oba ugovora određeno je njihovo vremensko trajanje „na određeno vrijeme do donošenja odluke na natječaju za radno mjesto, a najdulje do 60 dana“,
-25. rujna 2020. zaprimljena je suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za uvećanje količine sati nastave informatike na neodređeno vrijeme,
-28. rujna 2020. prijavljena je potreba Povjerenstvu na razini Ličko-senjske županije za zapošljavanje dvoje učitelja informatike,
-08. listopada 2020. zaprimljena je obavijest Povjerenstva na razini Ličko-senjske županije da u evidenciji nema zaposlenika za kojima je Škola prijavila potrebu,
-09. listopada 2020. objavljena su dva javna natječaja za učitelje informatike, jedan učitelj na puno radno vrijeme, a jedan na nepuno,
-na raspisane natječaje javljaju se tri molbe, od kojih su samo dvije pravovaljane u smislu čl. 17. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ br. 6/19.),
-u svakoj od spomenute dvije pravovaljane molbe eksplicitno je navedeno da se kandidatkinje prijavljuju na puno, odnosno na nepuno radno vrijeme,
-21. listopada 2020. ravnatelj na temelju članka 9. stavka 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi A.G. Matoša Novalja donosi odluku da se neće provoditi vrednovanje kandidata, nego će se prijavljene kandidatkinje rasporediti na radna mjesta na koja su se prijavile,
-21. i 22. listopada 2020. poslana su dva zahtjeva Školskom odboru OŠ A.G. Matoša Novalja da se izda suglasnost za zapošljavanje kandidatkinja na spomenute radna mjesta,
-protekom zakonskog roka od 10 dana dobivena je suglasnost školskog odbora te su sklopljena dva dodatka ugovora o radu u kojem je promijenjeno njihovo vremensko trajanje na neodredeno vrijeme.
Dakle, u ovom postupku ne postoji možebitni sukob interesa ni po kojoj zakonskoj ili podzakonskoj odredbi, već je postupak proveden transparentno, u skladu s propisima, i u najkraćem mogućem roku.

S poštovanjem,
ravnatelj
Aleksij Škunca, prof.

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK