slusaonica01
livestream01
  • image

Radio Pag Raspusteno Opcinsko vijece Opcine Kolan

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada Republike Hrvatske je, na temelju članka 84. stavka 1. točke 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, donijela Rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Kolan.


Vlada je posebnim rješenjem imenovala Jadranku Šupraha, višu referenticu za financije u Općini Kolan, za povjerenicu Vlade Republike Hrvatske u Općini Kolan za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća Općine Kolan. Na temelju rješenja, povjerenica Vlade Republike Hrvatske preuzela je sve ovlasti Općinskog vijeća Općine Kolan. Sredstva za rad povjerenice Vlade Republike Hrvatske osiguravaju se u proračunu Općine Kolan. U Obrazloženju Rješenja Vlade RH navodi se kako je Ministarstvo pravosuđa i uprave podnijelo Vladi Republike Hrvatske prijedlog za raspuštanje Općinskog vijeća Općine Kolan, temeljem odredbe članka 84. stavka 1. točke 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U prijedlogu Ministarstva pravosuđa i uprave navedeno je da je Općina Kolan dopisom od 4. siječnja 2021. godine obavijestila Ministarstvo da Općinsko vijeće Općine Kolan nije donijelo proračun, kao ni odluku o privremenom financiranju. U dopisu je navedeno da je općinski načelnik Općine Kolan sukladno zakonu podnio Općinskom vijeću na razmatranje i donošenje Konačni prijedlog Proračuna za 2021. godinu te da Općinsko vijeće na 43. sjednici, održanoj 28. prosinca 2020. godine, nije usvojilo predloženi Konačni prijedlog Proračuna za 2021. godinu. Iz dostavljenog Zapisnika s 43. sjednice Općinskog vijeća proizlazi da je od 5 vijećnika prisutnih na toj sjednici, od ukupno 9 članova koliko broji Općinsko vijeće, za Konačni prijedlog Proračuna 1 vijećnik glasovao „za“, dok je 4 vijećnika glasovalo „protiv“. Također, u dopisu je navedeno da je općinski načelnik podnio Općinskom vijeću na razmatranje i donošenje Odluku o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa općinskih tijela i drugih proračunskih korisnika Općine Kolan za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine te da Općinsko vijeće na 44. sjednici održanoj 31. prosinca 2020. nije usvojilo Odluku o privremenom financiranju. Iz dostavljenog Zapisnika s 44. sjednice Općinskog vijeća proizlazi da je svih 5 vijećnika koji su sudjelovali u radu te sjednice glasovalo „protiv“ donošenja Odluke o privremenom financiranju. Budući da je utvrđeno da Općina Kolan nije donijela proračun ni odluku o privremenom financiranju, utvrđeno je da su se stekli zakonom propisani uvjeti iz članka 84. stavka 1. točke 8. Zakona. Člankom 84. stavkom 1. točkom 8. Zakona. Nakon donošenja ovakvog rješenja Vlade RH, u roku od 90 dana trebali bi se provesti izvanredni izbori za Općinsko vijeće Općine Kolan. Međutim, kako se redovni lokalni izbori održavaju 16. svibnja 2021. godine, u Općini Kolan se neće održati prijevremeni izbori. Protiv Rješenja Vlade RH, temeljem članka 85. stavka 2. Zakona, predsjednik raspuštenog Općinskog vijeća može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od dana objave Rješenja.

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK