slusaonica01
livestream01

Radio Pag Radovi u rezervatu Dubrava Hanzine

U Posebnom rezervatu šumske vegetacije Dubrava-Hanzine u Pagu, kojim upravlja Natura Jadera, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije, počeli su radovi na uređenju Poučne staze i vidikovca. Poučna staza bit će opremljena klupama za odmor, edukacijsko-informativnim pločama i vidikovcem-platoom. Za projekt uređenja Poučne staze i vidikovca u Posebnom rezervatu šumske vegetacije Dubrava-Hanzine, Grad Pag i Natura Jadera osigurali su sredstva u iznosu od 656.625,00 kn kroz Program ruralnog razvoja RH. Radovi će trajati dvije godine.


"U ovom velikom projektu partneri su Javna ustanova Natura Jadera i Grad Pag i ponosan sam što su, nakon dugih priprema, počeli radovi," rekao je za Radio Pag gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić. "Napravili smo projektnu dokumentaciju i zajednički radili na dobivanju sredstava. To je jedan od projekata kojima želimo sačuvati prirodna bogatstva koja imamo, ali i omogućiti svima da ih vide. Dubrava je jedinstvena šuma u kojoj su svakodnevno mnogi šetači, a želja nam je da domaći ljudi i turisti mogu prolaziti poučnom stazom kroz šumu, a s vidikovca promatrati obalu i Pašku uvalu, ali i da se to područje još bolje zaštiti."
Ovim projektom označit će se već postojeće staze kako bi se zaustavilo daljnje probijanje divljih puteva. Autor Idejnog projekta za uređenje Rezervata je Mate Kuman, mag. ing. aedif. iz Zadra. Posebni rezervat šumske vegetacije Dubrava-Hanzine je šuma hrasta medunca i bijeloga graba i jedina je listopadna šuma na otoku Pagu. Rezervat obuhvaća obalni pojas površine 28,45 ha s obje strane stare ceste Pag-Novalja.

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK