slusaonica01
livestream01

Pag Program javnih potreba u obrazovanju

U proračunu Grada Paga za 2022. godinu za Program javnih potreba u obrazovanju osigurano je 3. 198. 000 kuna. Od toga je za javne potrebe u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju osigurano 440. 000 kuna, a za javne potrebe u predškolskom odgoju 2. 758. 000 kuna.


U dijelu Programa koji se odnosi na osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje 150.000 kuna namijenjeno je za stipendiranje studenata i učenika, 140. 000 kuna za produženi boravak učenika u osnovnoj školi, 50. 000 kuna za sufinanciranje radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala za učenike osnovne škole, 45.000 kuna za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, 35.000 kuna za financiranje iznad standarda u srednjem školstvu i 20. 000 kuna za financiranje iznad standarda u osnovnom školstvu. Uvjeti, način i iznos sufinanciranja radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala za učenike osnovne i srednje škole definirat će se posebnom odlukom gradonačelnika Grada Paga.
U dijelu Programa koji se odnosi na javne potrebe u predškolskom odgoju, 2. 750. 000 kuna namijenjeno je za rad Dječjeg vrtića i 8. 000 kuna za program iznad standarda.

Josip Portada/Radio Pag

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK