slusaonica01
livestream01

Poziv Javna priznanja Grada Paga

Grad Pag je objavio Poziv za predlaganje kandidata za javna priznanja Grada Paga. Javna priznanja Grada Paga su Imenovanje počasnim građaninom Grada Paga, Nagrada Grada Paga za životno djelo, Godišnja nagrada Grada Paga i Zahvalnica Grada Paga. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu dati gradonačelnik Grada Paga, najmanje 1/3 Gradskog vijeća Grada Paga, radna tijela Gradskog vijeća Grada Paga, ovlaštena tijela pravnih osoba i udruga građana, vjerske zajednice i političke stranke.


Prijedlog mora sadržavati podatke o podnositelju prijedloga, ime i prezime fizičke osobe, naziv pravne ili druge osobe kome se priznanje dodjeljuje, naziv javnog priznanja za koji se osoba, pravne ili druge osobe predlažu, oblast za koju se priznanje predlaže (kultura, gospodarstvo-znanost, odgoj i prosvjeta, zdravstvo i socijalna skrb, tehnička kultura, prostorno uređenje i zaštita okoliša, šport i tjelesna kultura, turizam, umjetnost, humanitarni rad, druge javne i društvene djelatnosti).
Prijedlozi se mogu podnijeti do 31. siječnja 2022. godine, uključujući i taj dan. Prijedlozi se podnose Komisiji za priznanja Grada Paga, Branimirova obala 1, 23 250 Pag. Radi valjane izrade prijedloga, zainteresirani predlagači mogu u Uredu Grada Paga dobiti izvorni primjerak Odluke o javnim priznanjima Grada Paga.

Josip Portada/Radio Pag

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK