slusaonica01
livestream01
  • image
  • image
Na Bašaci se će urediti luka otvorena za javni promet, sportsko-rekreacijski sadržaji, ugostiteljsko-turistički sadržaji, šetnica, parkirališta, plaže i komunalna infrastruktura, što će pridonijeti bitno drugačijem izgledu, ali i funkcionalnosti Bašace. Prvi korak u ostvarivanju planova za uređenje Bašace napravilo je Gradsko vijeće Grada Paga donoseći Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa „Bašaca-Pag“ kojim se žele ostvariti pravni temelji za rekonstrukciju, gradnju, uređenje građevinskog područja dijela naselja i uređenje prometnih površina. Želi se postići i urbana preobrazba područja unutar obuhvata plana izgradnjom javnih sadržaja, odnosno sve potrebne komunalne infrastrukture i ostvariti preduvjeti za izgradnju luke za javni promet te izgradnju obalnog pojasa uz uređenje šetnice s pratećim sadržajima i podizanje opće razine kvalitete i standarda Bašace. Planom će biti obuhvaćeno oko 30 hektara površine. Dio Bašace, na koji se odnosi budući UPU obalnog pojasa Bašaca je djelomično izgrađen i komunalno opremljen. U Prijedlogu Odluke o izradi UPU-a obalnog pojasa „Bašaca“ se navodi kako je obalni pojas Bašace u najvećem dijelu nastao kao posljedica turističkog razvoja grada Paga. Međutim, navodi se i kako su građevinske intervencije nastajale neplanski i nepovezano „bez vizije ukupnog razvoja i uređenja te obala ne zadovoljava osnovne tehničke i funkcionalne uvjete naselja“. Jedan od ciljeva izrade UPU-a obalnog pojasa „Bašaca“ je „strukturno-sadržajna preobrazba prostora“ radi njegovog kvalitetnog i racionalnog korištenja.
0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK