slusaonica01
livestream01
  • image
  • image
  • image

Gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić raspisao je natječaj za dodjelu stipendija studentima i učenicima u školskoj i akademskoj godini 2018/ 2019.


Natječajem će se dodijeliti šest studentskih stipendija (od čega pet za deficitarna zanimanja: građevinarstvo, geodezija, računarstvo, informatika, teološko-katehetski studij) i dvije učeničke stipendije ( deficitarna zanimanja: kuhar, konobar, medicinar, električar/elektromehaničar, vodoinstalater, tokar, bravar, urar). U slučaju da ne bude molbi za deficitarna zanimanja predviđene stipendije će se dodijeliti kandidatima koji su podnijeli molbe za ostala zanimanja. Visina studentske stipendije iznosi 500 kuna mjesečno. Visina učeničke stipendije iznosi 200 kuna mjesečno.
Studenti i učenici koji se redovno školuju i državljani su RH s prebivalištem na području Grada Paga, a koji nisu korisnici drugih stipendija, Povjerenstvu za stipendiranje učenika i studenata uz prijavu (pismenu zamolbu) dostavljaju slijedeće dokaze:
a) studenti: domovnicu (preslika), uvjerenje o prebivalištu, potvrdu o upisu na fakultet, svjedodžbe svih razreda srednje škole ( i svjedodžbe o državnoj maturi ) ako se radi o studentu upisanom na prvu godinu studija, odnosno potvrdu o uspjehu na ranijim godinama studija ako se radi o studentu viših godina studija, potvrde o eventualnim nagradama na natjecanjima u znanju tijekom školovanja, dokaz o mjesečnim primanjima svih članova zajedničkoga kućanstva (uključujući i studenta- podnositelja molbe te malodobne članove) u obliku potvrde poslodavca za članove kućanstva koji ostvaruju prihode od nesamostalnog rada, ili potvrde o visini mirovine za umirovljenike, ili javnobilježnički ovjerene izjave o visini primanja za članove zajedničkog kućanstva koji ostvaruju prihode od samostalnog rada ili potvrdu porezne uprave, izjavu o broju članova zajedničkog kućanstva i izjavu da kandidat nije korisnik drugih stipendija, student - hrvatski branitelj, dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, dijete poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dijete hrvatskoga ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije obvezan je dostaviti dokaz o statusu na koji se poziva.
Ako student uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije do isteka roka za podnošenje prijava ne priloži sve dokumente prijava će se smatrati nepotpunom i neće se razmatrati.
b) učenici: presliku domovnice, uvjerenje o prebivalištu, potvrdu o upisu u srednju školu, prosjek ocjena u sedmom i osmom razredu osnovne škole, potvrde o eventualnim nagradama na natjecanjima u znanju tijekom školovanja, dokaz o mjesečnim primanjima svih članova zajedničkoga kućanstva (uključujući učenika i malodobnu djecu ) u obliku potvrde poslodavca za članove kućanstva koji ostvaruju prihode od nesamostalnog rada, ili potvrde o visini mirovine za umirovljenike, ili javnobilježnički ovjerene izjave o visini primanja za članove zajedničkog kućanstva koji ostvaruju prihode od samostalnog rada, ili potvrdu porezne uprave, izjava o broju članova kućanstva, učenik - dijete poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dijete hrvatskoga ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata koji se prijavljuje na natječaj za dodjelu stipendije obvezan je dostaviti dokaz o svojem statusu na koji se poziva.
Ako učenik uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije do isteka roka za podnošenje prijava ne priloži sve dokumente prijava će se smatrati nepotpunom i neće se razmatrati.
Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se na adresu: GRAD PAG, "Povjerenstvo za stipendiranje učenika i studenata", Branimirova obala 1, 23250 Pag. Rok za dostavu prijava na natječaj je do 13. ožujka 2019. godine, uključujući i taj dan.
Provedbu postupka javnog natječaja, bodovanja i rangiranje kandidata te druge poslove u svezi dodjele stipendija na temelju dostavljenih dokaza, obavlja Povjerenstvo za stipendiranje učenika i studenata. Nakon bodovanja i rangiranja kandidata, Povjerenstvo utvrđuje Prijedlog rang liste za dodjelu stipendija. Prijedlog rang liste Povjerenstvo dostavlja gradonačelniku najkasnije u roku 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj. Gradonačelnik utvrđuje rang liste i objavljuje ih na oglasnoj ploči Grada Paga. Nakon pravomoćnosti liste, gradonačelnik donosi odluku o dodjeli stipendije, temeljem koje se između korisnika stipendije i Grada Paga sklapa Ugovor o stipendiranju.

Josip Portada/Radio Pag

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK