slusaonica01
livestream01
  • image

Radio Pag JVP Pag

Od 1. siječnja 2020. godine s radom započinje Javna vatrogasna postrojba Pag.


"Ovo je veliki uspjeh za otok Pag i sve jedinice lokalne samouprave koje sudjeluju u stvaranju kvalitetne vatrozaštite i vatropreventive," rekao je gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić. "Ideja stvaranja profesionalne vatrogasne jezgre je potaknuta sve većim brojem intervencija osobito u ljetnim mjesecima kada se kompletna vatrozaštita temelji na dobrovoljcima DVD-a Pag, DVD-a Kolan i DVD-a Sv. Martin Povljana. Teško je danas računati na dobrovoljce, jer svatko pokušava u sezoni zaraditi za život, a veliki je broj dobrovoljaca u radnom odnosu pa zbog privatnih obveza i zaposljenja ne mogu biti na raspolaganju u slučaju požara i ostalih nezgoda. Ovim potezom su Grad Pag, Općina Povljana i Općina Kolan dobili 21 profesionalnog vatrogasca koji će danonoćno bdjeti nad sigurnošću građana, a razina vatrozaštite otoka Paga podignuta je na stupanj zaštite Grada Zadra, Osijeka, Rijeke ili Splita. Paralelno s time, jedinice lokalne samouprave, odnosno osnivači, smanjili su ulaganja, jer se kompletan sustav financira izravno iz proračuna Republike Hrvatske. Zasigurno, ovo je povijesni dan za Grad Pag, Općinu Kolan i Općinu Povljana kao i za sve naše sugrađanke i sugrađane te njihove goste i posjetitelje. Upravo je sinergijom i složnim radom svih lokalnih samouprava nakon dvadeset godina ponovno osnovana javna ustanova na području otoka Paga čiji rad će financirati Republika Hrvatska. Vlada RH prepoznala je JVP Pag kao kvalitetan projekt te im se ovim putem zahvaljujemo na velikoj pomoći i suradnji prilikom osnivanja, rješavanja i pribavljanja potrebnih dozvola za početak rada JVP Pag."
JVP Pag započela je s radom kao Javna ustanova 15. studenoga 2019. godine, a kao Javna ustanova s ovlastima u vatrogastvu počet će raditi 1. siječnja 2020. godine. Javna vatrogasna postrojba registrirana je kao javna ustanova 15. studenoga 2019. godine na Trgovačkom sudu u Zadru temeljem potpisanog Sporazuma i Odluke o osnivanju ustanove od 3. rujna 2019. godine i Rješenja Hrvatske vatrogasne zajednice, Glavnog vatrogasnog zapovjednika RH od 27. kolovoza 2019. godine.
Po prijedlogu Ravnatelja JVP Pag, a sukladno čl. 25 Statuta JVP Pag, 11. prosinca 2019. godine, održana je prva sjednica Upravnog vijeća JVP Pag na kojoj je konstituirano vijeće od šest članova, a još jedan član će se izabrati iz sastava budućih djelatnika JVP Pag i on će se naknadno priključiti Upravnom vijeću. Upravno vijeće JVP Pag izabralo je gradonačelnika Grada Paga Antu Fabijanića za predsjednika, a načelnika Općine Povljana Ivu Pogorilića za zamjenika predsjednika Upravnog vijeća JVP Pag. Sukladno planu financiranja JVP Pag, Upravno vijeće donijelo je Odluku o minimalnim financijskim izdvajanjima za 2019. godinu koja iznose 40.000 kuna prema raspodjeli: 20.000 kuna-Grad Pag, 10.000 kuna-Općina Povljana i 10.000 kuna- Općina Kolan. Daljnje financiranje JVP Pag do priključenja u sustav decentraliziranih sredstava za financiranje Javnih vatrogasnih postrojbi RH snosit će jedinice lokalne uprave u sljedećim postotnim udjelima: Grad Pag 60%, Općina Kolan 20% i Općina Povljana 20%. Na isti način podijeljeni su i upravljački udjeli te svi ostali udjeli u Ustanovi JVP Pag. Planirana sredstva za rad JVP Pag izdvojena su iz Proračuna RH kroz decentralizirana sredstava financiranja Javnih vatrogasnih postrojbi RH koja iznose 1,5 milijun kuna za 2020. godinu.
Prema Zakonu o ustanovama, čl. 15., 6. rujna 2019. godine, gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić je, u dogovoru sa načelnikom Općine Kolan Marinom Pernjakom i načelnikom Općine Povljana Ivom Pogorilićem, imenovao Juru Orlića za v.d. ravnatelja Ustanove Javne vatrogasne postrojbe Pag. V.d. ravnatelj ima ovlasti zastupanja JVP Pag, upis ustanove u Trgovački sud, predlaganje Statuta Ustanove, pribavljanje svih potrebnih Rješenja i Odobrenja za početak rada, konstituiranje Upravnog tijela, predlaganja Pravilnika, ustrojnih akata i podakata Ustanove, unutarnji ustroj Ustanove sukladno Zakonu o ustanovama i Zakonu o vatrogastvu RH aktualnom za 2019. godinu te adaptaciju i pripremu JVP Pag za usuglašavanje JVP Pag s novim Zakonom o vatrogastvu koji će se početi primjenjivati od 2020. godine. Rok za prilagodbu je do 31. prosinca 2020. godine. Sukladno aktualnom Zakonu o vatrogastvu, čl. 30, koji će se primjenjivati do konca 2019. godine, gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić, u dogovoru s načelnikom Općine Kolan i načelnikom Općine Povljana, 17. prosinca 2019. godine imenovao je Branka Potočnjaka za v.d. zapovjednika JVP Pag čiji je zadatak operativni ustroj službe sukladno pravilima struke i Novom Zakonu o vatrogastvu RH koji će se početi primjenjivati 2020. godine. Također, v.d. zapovjednik će raditi na pribavljanju tehnike, pripremanju i postizanju operativne spremnosti Javne vatrogasne postrojbe Pag u 2020. godini, ustroju ljudskih resursa te organizaciji i provedbi požarne sigurnosti na području Grada Paga, Općine Povljana i Općine Kolan za čiji je teritorij odgovoran.

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK