• image
  • image
  • image

Društvo prijatelja Hajduka Pag u suradnji s DPH Novalja organizira Hajdučko srce otoka Paga za Vukovar, humanitarnu akciju prikupljanja financijske pomoći za potrebite obitelji grada Vukovara.

0
0
0
s2smodern

Vlada RH dodijelila je Pagu kulu Skrivanat i kulom Skrivanat ponovno upravlja Grad Pag. "Na projektu vraćanja kule Skrivanat Gradu Pagu radili smo dugo i uporno i Vlada RH

0
0
0
s2smodern

radio Pag Pontoni

Na Katinama u Pagu u srijedu je počelo postavljanje pontona. Prethodno je srušen ogradni zid uz klub Vortex, a izvršene su pripremne radnje za početak izgradnje obalnog zida uz Staru solanu.

0
0
0
s2smodern

radio Pag Stari grad Pag

Stari grad u Pagu, Kaštel Benković u Benkovcu i Rimska villa urbana sa mozaicima u Ninu postali su dio projekta "Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa Zadarske županije". Za provođenje tog projekta župan Božidar Longin i ministrica regionalnoga razvoja i fondova europske unije Gabrijela Žalac potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Vrijednost projekta je 5.230.860,80 kuna, od čega se iz Europskog fonda za regionalni razvoj financira 72 %, a partneri na projektu sudjeluju u financiranju sa 38 %. Prijavitelj i nositelj projekta je Zadarska županija, a suprijavitelji su Grad Benkovac, Grad Pag, Grad Nin i Zavičajni muzej Benkovac.

0
0
0
s2smodern

Na temelju Odluke o uključivanju Grada Novalje u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje i prijedloga Povjerenstva za kupnju stana prema Programu POS-a gradonačelnik Grada Novalje Ante Dabo je 31. listopada 2018. godine utvrdio Konačnu listu reda prvenstava za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje.

0
0
0
s2smodern

Radio Pag Novalja

Vlada Republike Hrvatske je dodijelila Gradu Novalji dio nekretnine u svrhu osnivanja Poduzetničke zone Zaglava – Prozor i dio nekretnine u izgrađenom Sportskom centru Novalja. Poduzetnička zona Zaglava – Prozor veličine 48 ha iznimno je važna za Grad Novalju. Osim gospodarsko - proizvodne namjene, Grad Novalja u dijelu zone namjerava izgraditi i reciklažno dvorište za građevinski otpad te kompostanu. Rješavanjem vlasništva nad Sportskim centrom Novalja veličine 4 ha, Gradu Novalji otvara se mogućnost izrade cjelovitog projekta uređenja Centra te njegovo kandidiranje prema EU fondovima.

0
0
0
s2smodern

Kako je potvrdio gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić, paška gradska uprava planira urediti Staru rivu, od mosta Katine do Devetog magazina.

0
0
0
s2smodern

Radio Pag maslinik

Maslinari na otoku Pagu počeli su s berbom maslina. Kako je za Radio Pag rekao Želimir Badurina, predsjednik Maslinarske zadruge Lun i vlasnik uljare Lun, ove godine će urod maslina biti znatno manji od prošlogodišnjeg.
"Prošle godine je urod maslina bio dobar, no ove godine će biti znatno slabiji, bit će manje maslina i manje maslinovog ulja," rekao je Želimir Badurina. "Premda maslinovog ulja neće biti kao prošle godine, bit će kvalitetno, a maslinovo ulje s otoka Paga može konkurirati bilo kojem drugom maslinovom ulju proizvedenom u Hrvatskoj."
Maslinik u Lunu je najveći maslinik na otoku Pagu i u njemu ima oko 80 000 stabala maslina.

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK