slusaonica01
livestream01

Radio Pag Proizvodnja svile na Pagu

Na Pagu se stoljećima proizvodila izuzetno kvalitetna i vrlo cijenjena svila.

Radio Pag Crkva sv Ante u Starom gradu

U Starom gradu sačuvani su ostaci nekadašnje Dominikanske crkve sv. Ante. Ta crkva se prvi puta spominje u dokumentu od 2. svibnja 1361. godine, u oporuci koju je sastavio Bartul Grisogono. U blizini crkve nalazila su se skladišta za sol. Stari grad je naziv za arheološko područje na kojem se do 15. stoljeća nalazio grad Pag. Stari grad je i Marijansko svetište.

Pag Kip Majke Bozje u Starom gradu

Drveni, rezbareni, polikromirani i pozlaćeni kip Bogorodice s Djetetom čuva se u središnjoj niši glavnog oltara zborne crkve sv. Marije u Starom Gradu na Pagu. Kip Bogorodice s Djetetom, dimenzija 160 x 69 x 63cm, datira se u kraj 14.st., a rad je vještog gotičkog drvorezbara. Prema stilskim i tipološkim osobinama vjerojatno se radi o radu iz Italije.

Radio Pag Sv Vid

Autor Goran Pavel Šantek

Ovaj je rad nastavak istraživanja i razmišljanja o pretkršćanskom svetom prostoru na otoku Pagu, koje je autorski dvojac Vitomir Belaj i Goran Pavel Šantek predstavio u časopisu Studia ethnologica Croatica broj 18 iz 2006. godine.

Novaljska skrinja moci

Ranokršćanska brončana škrinja koja predstavlja jedinstveni relikvijar u Hrvatskoj i jedna je od tek nekoliko takvih u svijetu. Pronađena je 1971. godine u kući Vladimira Vidasa prilikom renoviranja. O Škrinji moći najviše je pisao Anđelko Badurina. Pretpostavlja se da škrinja datira iz 4. stoljeća. Obložena je mjedenim pločama, dimenzija 27,5 X 18 x16,5 cm, a sadrži 32 ulomka na kojima su ukucani prizori iz Novog i Starog Zavjeta, niz dvije divlje mačke, pet jelena, 7 stabala i vinova loza.

Radio Pag Lun

Odlomak sa svjedočenjem o snijegu na Pagu 1929. godine.
„1929. godine pao je u historiji nezapamćeni snijeg duž Dalmatinskih otoka, osobito na sjevernom Jadranu. Na otoku Pagu dana 10. veljače, bila je Nedjelja fešta (pokladna), u 10 sati na večer počeo je padati snijeg. 11. veljače u jutro bio je po zemlji 6-10 centimetri, uvečer istog dana ponovno počeo je padati. 12. veljače u jutro bio je već visok 20 centimetara po zemlji.

Radio Pag Kustic nadimci

 -Izvorni znanstveni rad UDK 808.62-313-54

Grad Pag na istoimenom otoku smješten je u dubokoj uvali u središtu otoka gdje je ona na prevlaci zvanoj Prošika premošćena mostom koji je dijeli na dva dijela: sjeverni, otvoreni dio, i južni zatvoreni s bazenima za proizvodnju soli.

Radio Pag sv. Vid

Donosimo vrlo zanimljiv znanstveni rad iz 2009. godine o pretkršćanskom svetom prostoru na otoku Pagu autor kojeg je dr. sc. Goran Pavel Šantek, redoviti profesor Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

GORAN PAVEL ŠANTEK: PAŠKI SVETI PROSTOR

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK