slusaonica01
livestream01

Radio Pag Lun

Odlomak sa svjedočenjem o snijegu na Pagu 1929. godine.
„1929. godine pao je u historiji nezapamćeni snijeg duž Dalmatinskih otoka, osobito na sjevernom Jadranu. Na otoku Pagu dana 10. veljače, bila je Nedjelja fešta (pokladna), u 10 sati na večer počeo je padati snijeg. 11. veljače u jutro bio je po zemlji 6-10 centimetri, uvečer istog dana ponovno počeo je padati. 12. veljače u jutro bio je već visok 20 centimetara po zemlji.

Radio Pag Kustic nadimci

 -Izvorni znanstveni rad UDK 808.62-313-54

Grad Pag na istoimenom otoku smješten je u dubokoj uvali u središtu otoka gdje je ona na prevlaci zvanoj Prošika premošćena mostom koji je dijeli na dva dijela: sjeverni, otvoreni dio, i južni zatvoreni s bazenima za proizvodnju soli.

Radio Pag sv. Vid

Donosimo vrlo zanimljiv znanstveni rad iz 2009. godine o pretkršćanskom svetom prostoru na otoku Pagu autor kojeg je dr. sc. Goran Pavel Šantek, redoviti profesor Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

GORAN PAVEL ŠANTEK: PAŠKI SVETI PROSTOR

Radio Pag Medni dorucak

Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu i Hrvatski pčelarski savez organizirali su Medni doručak s hrvatskih pčelinjaka u Centru Zamet u Rijeci u sklopu 6. Smotre pčelarstva Primorsko-goranske županije „Riječki medenjak“, a u Splitu će Medni doručak biti 9. studenog u Hotelu Zagreb u okviru X. Međunarodnog pčelarskog „Dalmatina 2019“.

 Radio Pag Grad Novalja Arburoza

Grad Novalja, u skladu sa Zakonom o cestama, Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Grada Novalje i tumačenjem Državne geodetske uprave, objavio je javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste i to NC 116 Slatinska ulica.

Radio Pag Helsinki poljoprivreda

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković prisustvovala je dvodnevnom neformalnom sastanku ministara poljoprivrede EU u Helsinkiju.

Stupila je na snagu Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.

Radio Pag Arburoza

Arburoža d.o.o Novalja obavještava korisnike svojih usluga da se počelo s odvozom krupnog (glomaznog) otpada. Odvoz se može besplatno naručiti na sljedeći način:

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK