slusaonica01
livestream01

 Radio Pag Grad Novalja Arburoza

Grad Novalja, u skladu sa Zakonom o cestama, Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Grada Novalje i tumačenjem Državne geodetske uprave, objavio je javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste i to NC 116 Slatinska ulica.

Za potrebe upisa nerazvrstane ceste NC 116- Slatinska ulica u zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi–nerazvrstana cesta-upravlja Grad Novalja, potrebno je izraditi snimku izvedenog stanja ceste. Obavještavaju se svi nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izveden dio nerazvrstane ceste da će za potrebe izrade snimke izvedenog stanja cesta Grad Novalja tijekom mjeseca listopada 2019.g. obilježiti granice zemljišta prema izvedenom stanju vidljivim trajnim oznakama na nerazvrstanoj cesti u duljini od oko 1118 m. Po obilježavanju granica zemljišta prema izvedenom stanju ceste, Geodetska poslovnica Tri-tom d.o.o. izradit će geodetski elaborat.
Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti uvid u geodetski elaborat nakon njegove izrade i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja u Gradu Novalji, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Novalja, ured pročelnice Upravnog odjela za poslove lokalne samouprave i uprave, 28. listopada od 8:00 do 9:00 sati.

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK