slusaonica01
livestream01

Bulaman Obicaj darivanja djece u Pagu

U gradu Pagu su se, tijekom stoljeća, stvarali i održavali razni običaji, tako i oni koji su bili ili su još uvijek povezani s obilježavanjem i slavljenjem Badnjaka, Božića i Nove godine. Mnogi od tih običaja su nestali, a neki su se zadržali, ali su bitno promijenjeni.

U gradu Pagu se jedan od običaja povezanih sa slavljenjem Nove godine naziva bulaman. U Pagu još ima obitelji koje održavaju mnoge stare običaje, a tako održavaju i bulaman. No, što je bulaman? To je naziv za običaj darivanja djece i mladih u vrijeme čestitanja Nove godine. U gradu Pagu bulaman je povezan isključivo s obilježavanjem Nove godine i u drugim prigodama nije zabilježen. Dijalektalni naziv bulaman je, kako navode neki etimolozi, nastao od dvije talijanske riječi, odnosno od fraze buona mano, što u doslovnom prijevodu znači dobra ruka. U Pagu obilježavanje Nove godine nije bilo toliko značajno kao obilježavanje i slavljenje Božića. Nisu se održavale zabave za doček Nove godine ni posebne liturgije. No, čestitanje Nove godine bio je važan dio običaja. Novu godinu čestitalo se članovima rodbine, susjedima, prijateljima, poznanicima, suradnicima...Bulaman je upravo dio običaja čestitanja Nove godine, ali isključivo povezam s djecom i mladima. Djeca i mladi su od Nove godine do blagdana Sveta Tri Kralja posjećivala članove obitelji, nane, dide, tete, barbe, rođake, kumove i kume, i čestitali su im Novu godinu. Kao zahvalu za posjet i za čestitku, djeca su dobivala poklon. Poklon je bio novac i upravo taj poklon se naziva bulaman. Djeca su, uz novac, mogla dobiti i druge poklone, ali to se nije nazivalo bulaman. Djeca bi rekla roditeljima koliko su prikupili bulamana, ali vrijedilo je pravilo da se bulaman ostavlja djeci. Često su se za bulaman dobivale kovanice, a zahvaljujući kovanicama nastale su i održavale su se neke zanimljive igre. Jedna od takvih igara bila je i igra koja se nazivala cip-cip. Ta igra se mogla igrati bilo gdje, a najčešće se igrala na pjaci, uz siciju na Zbornoj crkvi. Običaj darivanja djece i mladih novcem, pri posjeti i čestitanju Nove godine, odnosno bulaman, ostao je u gradu Pagu zahvaljujući obiteljima koje održavaju paške običaje.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK