slusaonica01
livestream01
  • image

Radio Pag Dubrava Hanzine

Grad Pag i Natura Jadera, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije rade na velikom projektu uređenja Rezervata šumske vegetacije Dubrava - Hanzine. Do sada je provedana zaštita rezervata, a postavljene su i info-ploče s podacima o šumi. Sada će se unutar rezervata urediti staze i postavit će se vidikovac. Na taj način omogućit će se razgledavanje šume, ali i njezinog okoliša, stijena uz more, mora i podnožja vrha Sveti Vid. Idejni projekt izradio je Mate Kuman, mag. ing. aedif. iz Zadra. Nakon uređenja staze i vidikovca, Rezervat šumske vegetacije "Dubrava-Hanzine" postat će još jedan vrijedan dio turističke ponude Grada Paga. Područje Dubrava-Hanzine je 1988. godine proglašeno važnim krajobrazom.


Rezervat se prostire na površini od 3,5 km na jugozapadnom dijelu Paške uvale, s jedne strane omeđen je morem, obalnim stijenama i pješčanim plažama, a s druge strane podnožjem vrha Sveti Vid. To je jedini pošumljeni dio na području Grada Paga s razmjerno očuvanim ostacima izvorne šume hrasta crnike. Rezervat šumske vegetacije Dubrava-Hanzina važan je i u znanstvenom smislu, jer su istraživanja pokazala da je hrast medunac razvio genetsku strukturu koja mu omogućava opstanak na mjestu jakih udara bure i obilne posolice.
Na temelju Uredbe Vlade RH o zaštiti priobalja, u postupku usklađivanja prostorno-planske dokumentacije, iz zaštićenog područja su 2003. godine izbačene zone gradnje.

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK