slusaonica01
livestream01

Radio Pag Oprema za Cistocu

Grad Pag je, na temelju javnog poziva za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima, od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dobio odluku o prihvaćanju sufinanciranja nabave opreme.

U sklopu tog poziva Grad Pag je prijavio opremu:
1. ROLO kontejner za otpad, zapremnine 18 m3,- 1 komad
2. PRESKONTEJNER sa sabijanje otpada , tip Averman MPC-5, zapremnine 5 m3-2 komada
3. BALIRKA vertikalna, tip Bramidan B 20-1 komad
Kada oprema stigne, isporučiti će se u Reciklažno dvorište u Pagu i bit će predana na upravljanje tvrtki Čistoća Pag d.o.o.
Vrijednost Ugovora je 242.500 kuna s PDV-om, od čega Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira 60%, a Grad Pag 40% od ukupnog iznosa.
Cilj ovog Poziva je nabava komunalne opreme kojom će se unaprijediti sustav odvojenog sakupljanja otpada koji uključuje i posebne kategorije otpada, radi njegova prijevoza s otoka na kopno i predaje na obradu te osiguravanje kvalitetnijeg, postojanijeg i ekonomski učinkovitijeg sustava gospodarenja komunalnim otpadom na otocima u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode.

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK