slusaonica01
livestream01

Radio Pag Liste za Gradsko vijece Grada Paga

Na osnovi Zakona o lokalnim izborima, Gradsko izborno povjerenstvo Grada Paga utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Gradskog vijeća Grada Paga.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA- HDZ MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI

Nositelj kandidacijske liste: ANTE FABIJANIĆ

Kandidatkinje/kandidati:
1. ANTE FABIJANIĆ; HRVAT; PAG, UL. MARKA MARULIĆA 31; rođ. 30.04.1966.; M
2. STIPE ŽUNIĆ; HRVAT; VLAŠIĆI, PUT PEČINE 21; rod. 23.04.1991.; M
3. JASNA MAGAŠ; HRVATICA; PAG, UL. BARTULA KASICA 8; rod. 15.08.1966. Z
4. DAVOR FABIJANIĆ ; HRVAT ; PAG, ULICA A. STARCEVIĆA 62; rod. 09.02.1965.; M
5. BRANIMIR PARO VIDOLIN; HRVAT; PAG, UL. ALOJZIJA STEPINCA 1; rod. 01.10.1979.; M
6. ANA KUKOVIĆ BORGELOTT ; HRVATICA; PAG, KARLOBAŠKA UL. 1; rod. 01.03.1987.; Z
7. FRANĆI BUKŠA; HRVAT; PAG, UL. ALOJZIJA STEPINCA 7; rod. 02.05.1965. M
8. BARBARA KURILIĆ; HRVATICA; PAG, UL. MARKA MARULICA 22; rod. 03.09.1971.; Z
9. VESNA FABIJANIĆ ; HRVATICA ; PAG, PUT VELI BRIG 8; rod. 20.07.1957. Z
10. ANA ŠĆIRAN; HRVATICA; PAG, PUT SVETOG KARINA 14; rod. 09.09.1986. Z
11. FILIP JURČEVIĆ; HRVAT; DINJIŠKA, ZADARSKA 37; rod. 29.06.1994. M
12. DINKA MARŽIĆ; HRVATICA; PAG, UL. LJUDEVITA GAJA 20 ; rod. 16.12.1985. Z
13. ANTE ČEMELJIĆ; HRVAT; PAG, UL. LJUDEVITA GAJA 21; rod. 12.12.1981.; 0 18 : 58376867868 ; MKANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: ŽELJKO MARŽIĆ

Kandidatkinje/kandidati:
1. ŽELJKO MARŽIĆ; HRVAT; PAG , ULICA A. B. ŠIMIĆA 4; rod. 08.10.1958. M
2. DOMAGOJ VIČEVIĆ; HRVAT; PAG, UL. LJUDEVITA GAJA 3; rod. 17.03.1971. M
3. EDO KOMADINA; HRVAT; VLAŠIĆI, PUT MRTA 27; rod. 18.11.1969. M
4. VELJKO PERNAR ; HRVAT; PAG, UL. ŠIME DEŠPALJA 9; rod. 01.01.1961. M
5. DRAŽEN CRLJENKO; HRVAT; PAG, RIJEČKA UL. 19; rod. 17.10.1970. M
6. LUKA KURILIĆ; HRVAT; PAG, ULICA BANA J. JELAČIĆA 22; rod. 23.10.1984. M
7. DARIO GRAŠO ; HRVAT; PAG, UL. PETRA GRUBONIĆA 2; rod. 01.09.1970. M
8. JASMINKO HERCEG ; HRVAT; PAG, ULICA A. B. SIMICA 7; rod. 20.06.1965. M
9. KRISTINA ALABURIĆ; HRVATICA; VLASIĆI, PUT MAGAZINA 18; rod. 23.10.1978. Ž
10. ANDREA MIŠKOVIĆ; HRVATICA; VRČIĆI, VRČIĆI 12; rod. 19.12.1975. Ž
11. ZORICA RATINČEVIĆ ; SRPKINJA ; PAG, ULICA A. B. SIMICA 7; rod. 16.04.1971. Ž
12. MARICA LOVREN ; HRVATICA; PAG, ZADARSKA UL. 6; rod. 23.07.1969. Ž
13. LORENA DRAGOSLAVIC; HRVATICA; PAG, UL. ALOJZIJA STEPINCA 22; rod. 11.09.1989. ZSOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE -SDP

Nositelj kandidacijske liste: Toni Herenda

Kandidatkinje/kandidati

1. TONI HERENDA; HRVAT; PAG, ULICA BANA J. JELACICA 11; rod. 13.05.1987. M
2. MIRJANA TIČIĆ ; HRVATICA; PAG, UL. MIROSLAVA KRLEŽE 18C; rod. 30.11.1962.
3. ŠIME PARO-VIDOLIN; HRVAT ; PAG, PROSIKA 41; rod. 08.07.1978.
4. IVAN FABIJANIĆ; HRVAT; PAG, ULICA A. STARCEVICA 62; rod. 23.09.1986. M
5. NEVENKA ŠANKO ; HRVATICA; PAG, UL. MATICE HRVATSKE 18; rod. 05.01.1954.Z
6. MARIN MILIĆ; HRVAT; PAG, GOLIJA 23; rod. 03.10.1991 M
7. DRAŽEN CRLJENKO; HRVAT; PAG, ULICA BANA J. JELAČIĆA 9; rod. 05.06.1983. M
8. ELVIS ŠMIT; HRVAT; PAG , UL. MIROSLAVA KRLEŽE 18 A; rod. 14.11.1977. M
9. IVANKA FABIJANIĆ; HRVATICA; PAG, ULICA S. S. KRANJČEVIĆA 58; rod. 20.07.1957. Z
10. ĐURO PUŠKARIĆ; HRVAT; PAG, UL. NIKOLE TESLE 2A; rod. 31.12.1987. M
11. IVANKA MARŽIĆ ; H RVATICA; PAG, ŠETALIŠTE GRADA ZANEA 3; rod. 08.12.1944. Z
12. ĐURĐ1CA SABALIĆ; HRVATICA; PAG, GUNDULIČEV PUT 10; rod. 19.04.1939. Z
13. RAJKA VIDOLIN; HRVATICA ; PAG, UL. ANTONIJA DANIJELIJA 5; rod. 11.01.1948. Z

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK