slusaonica01
livestream01

Pag popis

Prema službenim rezultatima popisa stanovništva iz 2021. godine Državnog zavoda za statistiku, Grad Pag ima ukupno 3175 stanovnika, što je za 671 osobu manje nego prema popisu iz 2011.-te kada je ukupno bilo 3846 stanovnika. Na razini cijele države, u odnosu na 2011. godinu, Hrvatska je izgubila 413 056 stanovnika odnosno njih 9,64 %. Prvi je to put od popisa 1961. godine da je broj stanovnika u Hrvatskoj manji od 4 milijuna.


Od ukupnog broja stanovnika 2021. godine njih 1 865 129 su muškarci, a 2 006 704 žene.
Kada je u pitanju Grad Pag od 3175 stanovnika njih 2936 se po narodnosti izjasnilo kao Hrvati, 71 je Albanac, 15 Bošnjaka, 1 Bugar, 3 Crnogorca, 5 Čeha, 5 Mađara, 6 Makedonaca, 2 Poljaka, 2 Slovaka, 17 Slovenaca, 37 Srba, 6 Talijana i 1 Ukrajinac. Prema vjeroispovijesti 2695 je katolika, 29 pravoslavaca, 1 protestant, 127 ostalih kršćana, 55 muslimana, 10 istočnih religija, 37 agnostika ili skeptika, 133 ateista, a njih 53 se nije izjasnilo dok je za 28 stanovnika nepoznata narodnost.
Prema starosti u Pagu najviše ima stanovništva od 70 do 74 godine, njih 308, zatim od 65 do 69 godina 275, od 60 do 64 godine 246, od 55 do 59 godina 227, od 50 do 54 godine 223, od 25 do 29 godina 194, od 35 do 39 godina 188, od 30 do 34 godine 181, od 45 do 49 godina 176, od 75 do 79 godina 165, od 20 do 24 godine 136, od 15 do 19 godina 130, od 10 do 14 godina 124, , od 0 do 4 godine 121, od 80 do 84 godine 120, od 5 do 9 godina 107, od 85 do 89 godina 69, od 90 do 94 godine 24 i 2 osobe su starije od 95 godina.

Dijana Vuleta/Radio Pag

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK