slusaonica01
livestream01

Radio Pag Sud u Pagu

Prema službenom izvješću Općinskog suda u Zadru, radno vrijeme Općinskog suda u Zadru je od 07,00 do 15,00 sati, uz dnevni odmor od 11,30 do 12,00 sati. Ovo se radno vrijeme odnosi na rad i u sjedištu i svim stalnim službama, pa tako i na Stalnu službu u Pagu. Ovo radno vrijeme se odnosi na razdoblje od 1. lipnja do 31. kolovoza 2023., neovisno o tome što je u tijeku štrajk državnih službenika i namještenika.


Dodaju kako se trenutno rješavaju oni predmeti koji su hitni, u kojima je postupanje nužno radi ugroze života, zdravlja ili sigurnosti stranaka, te u kojima prijeti nastanak štete. Ovaj način rada sukladan je Naredbi predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, broj: Su V-41/2023-65 od 18. srpnja 2023. Osim toga, svaki rješavatelj predmeta, individualno u svakom pojedinom slučaju odlučuje je li nužno žurno postupanje. Bitno je pritom napomenuti da je u tijeku štrajk državnih službenika i namještenika, dok suci ne sudjeluju u štrajku.
Građani mogu koristiti neku drugu službu pored suda, iznimno u nekim slučajevima, kao npr. ako žele oporučno raspolagati imovinom, mogu tražiti sastav i pohranu oporuke i u javnobilježničkom uredu; kod javnog bilježnika građani mogu zatražiti izdavanje zemljišnoknjižnog izvatka.
Na upit koliko bi štrajk mogao potrajati, za Radio Pag je rečeno da trenutno taj podatak nije poznat.

Marin Milić/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK