slusaonica01
livestream01

image2

U dječjem vrtiću Paški mališani započeo je novi ciklus edukacija u suradnji sa Udrugom za promicanje dobrobiti djece rane i predškolske dobi „Rast“. Prva ovogodišnja edukacija bila je „Razvoj osobnog i profesionalnog identiteta“. Odgajateljice su kroz nekoliko vježbi pokušale osvjestiti tko su one, kako vide sebe, prisjetiti se osoba koje su najviše utjecale na njihov razvoj identitata i istaknule vrijednosti koje predstavljaju temelj i oslonac u radu, ali i u osobnom životu.

Tijekom vježbi iznosile su svoja viđenja i razmišljanja, dijelile emocije i konsenzusom dogovarale određena rješenja. Na kraju su na lenti profesionalnog razvoja odredile gdje se sada nalaze, obrazložile zašto se vide na tom dijelu puta na čijem će ostvarivanju nastaviti raditi kroz pedagošku godinu.

Foto Dječji vrtić Paški mališani

image6
image1
image2
image3

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK