slusaonica01
livestream01

Opcinski sud u Zadru

Na Općinskom sudu u Zadru, Stalnoj službi u Pagu, velik je broj neriješenih predmeta, što je bila jedna od tema razgovora gradonačelnika grada Paga Ante Fabijanića s ministrom pravosuđa i uprave Ivanom Malenicom za njegove radne posjete Gradu Pagu u rujnu mjesecu ove godine. Tada je ministar Malenica rekao kako će se uskoro riješiti problem nedostatka djelatnika na sudu u Pagu.

Da je postupak rješavanja problema Stalne sudske službe u Pagu u tijeku potvrdio je i glasnogovornik Općinskog suda u Zadru, sudac Josip Dušević, koji je za Radio Pag rekao: "U izmjeni godišnjeg rasporeda poslova predsjednik Općinskog suda u Zadru preraspodijelio je u Stalnu službu u Pagu jednog sudskog savjetnika i tri referenta u zemljišno-knjižni odjel. Oni su na to uložili prigovor. Predsjednik Županijskog suda je uvažio prigovor sudskog savjetnika, dok je odbio prigovore referenata i oni su raspoređeni na rad u Stalnu službu u Pagu. Do kraja mjeseca studenog bit će raspisani natječaji za sva slobodna radna mjesta u Stalnoj službi u Pagu. Natječaji će biti objavljeni na mjestima propisanima zakonom, a bit će objavljeni i na službenim mrežnim stranicama Općinskog suda u Zadru i na taj način moći će se provjeriti kontinuitet objavljivanja natječaja."

O problematici Općinskog suda u Zadru, Stalne službe u Pagu, gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić je za Radio Pag rekao: "Sa zadovoljstvom smo primili informaciju Općinskog suda u Zadru da se počeo rješavati problem nedostatka djelatnika na sudu u Pagu. To je važno zbog velikog broja neriješenih predmeta koji su se nakupili posljednjih godina. Grad Pag sa svoje strane poduzima sve u svojoj nadležnosti kako bi sud u Pagu radio na zadovoljstvo svih građana i kako bi se predmeti rješavali u razumnom roku."

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK