slusaonica01
livestream01

općina

Na temelju Zakona o udrugama, Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge ,Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Paga ,Statuta Grada Paga, te Javnog poziva za financiranje javnih potreba Grada Paga u 2024. godini gradonačelnik Grada Paga donio je odluku o dodjeli financijskih potpora za financiranje javnih potreba u 2024.g

 

Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi sredstava prijaviteljima koji su svoje programe prijavili na Javni poziv za financiranje javnih potreba Grada Paga za 2024. godinu. Tako će se iz Proračuna 2024. godine dodijelit financijska sredstva u iznosu od 65.000,00 eura za prijavitelje koji su zadovoljili uvjete iz javnog poziva te koji su svoje prijave podnijeli do 28.03.2024. godine kako slijedi:

Za javne potrebe u kulturi dodjeljuje se

 1. Umjetnička organizacija Nahero ...1.000,00 eura

 2. Umjetnička organizacija Lovro&Nina ...7.500,00 eura

 3. Gradska glazba Pag ...7.000,00 eura

 4. Karnevalska udruga Markova kumpanija ... 2.500,00 eura

 5. K.U.D. Družina Pag ...2.988,00 eura

 6. Društvo paških čipkarica Frane Budak ... 3.012,00 eura

 7. Gradska knjižnica Pag ... 2.000,00 eura

 8. Udruga za promicanje sakralne i kulturne baštine grada Paga ... 4.000,00 eura

 

Za javne potrebe u sportu dodjeljuje se:

 1. Veslački klub Pag ...7.000,00 eura

 2. STK Pag... 3.000,00 eura

 3. NKPag ... 11.000,00 eura

 4. Hrvatski nogometni klub Pag ...  3.000,00 eura

 5. Rukometni klub Pag ...3.400,00 eura

 6. Odbojkaški klub Fortuna ...2.600,00 eura

 

Za programe udruga civilnog društva dodjeljuje se:

 1. Udruga Volim Vlašići ...1.500,00 eura

 2. Udruga za promicanje lokalnog razvoja Ajmo Vlašići ...1.500,00 eura

 3. Centar za podvodna istraživanja Navalis ....1.000,00 eura

 4. Moto klub Paška bura ....1.000,00 eura

Grad Pag će s prijaviteljima kojima su dodijeljena sredstva posebnim ugovorom o financiranju regulirati međusobne odnose.

 

Elvis Šmit/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK