slusaonica01
livestream01

plan

Temeljem Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Paga Gradonačelnik Grada Paga objavio je Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru.

Ponude za dodjelu dozvola na pomorskom dobru temeljem predmetnog javnog natječaja dostavljaju se od 19. lipnja do 3. srpnja 2024. u 12:00 sati. Uvjeti i tekst javnog natječaja s prilozima pogledajte na mrežnoj stranici Grada Paga - pogledaj Javni natječaj

izvor: Grad Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK