slusaonica01
livestream01
  • image

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 32. Statuta Grada Paga gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić raspisao je natječaj za organizaciju Paškog zimskog karnevala 2019. godine.

Grad Pag u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Paga osigurat će prostor za održavanje karnevala - «II MAGAZIN», na adresi Prosika bb i javnu površinu na Trgu kralja Petra Krešimira IV., što uključuje i trošak struje, vode i odvoza otpada i financijski iznos od 80.000 kuna kao potporu organizatorima za organizaciju karnevala.
Obveze odabranog natjecatelja je organizacija Paškog zimskog karnevala 2019. godine, koja uključuje
a) karnevalsku zabavu – maškarane tance u II. Magazinu, i to 19.01., 26.01., 02.02., 09.02., 16.02., 23.02., 02.03., 03.03., 04.03. i 05.03.2019. godine sa živom glazbom,
b) dječji karneval u II. Magazinu, i to 16.02., 23.02. i 02.03.2019., od 17:00 do 20:00 sati, s glazbom i animatorom,
-postavljanje dvije kućice na Trgu kralja Petra Krešimira IV., 03.03., 04.03. i 05.03.2018., i to za prodaju pića i pružanje usluga jednostavne prehrane te prodaju kokica, balona i šećerne vune.
-osiguravanje događaja sukladno zakonskim propisima,
-osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama,
-postavljanje mobilnih wc-a,
-troškovi razglasa i rasvjete, troškovi izvođača, ZAMP te svi ostali troškovi,
-marketinške i promotivne aktivnosti.
Uz prijavu na Natječaj potrebno je dostaviti:
-podatke o natjecatelju (naziv, adresa, OIB) te dokaz da je isti registriran za organizaciju zabavnih događanja (ne stariji od 6 mjeseci),
-potvrdu da natjecatelj nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Pagu po bilo kojoj osnovi,
-program koji mora obavezno sadržavati popis izvođača po pojedinim terminima.
Sredstva će se uplaćivati organizatoru na račun troškova organizacije do iznosa navedenog u t. II. Natječaja po dostavljenom izvješću organizatora i specifikaciji troškova kojom se dokazuje namjensko trošenje sredstava.
Ponude se podnose u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, neposredno ili preporučeno poštom na adresu:
GRAD PAG, Branimirova obala 1, 23 250 Pag, s naznakom “za organizaciju Paškog zimskog karnevala- ne otvaraj
Razmatrat će se samo one ponude koje bez obzira na način dostave pristignu na adresu Grada Paga zaključno do 11.01.2019., do 12:00 sati.
Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.
Za dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na broj telefona : 023/600-830.
Grad Pag pridržava pravo ne izabrati niti jednu ponudu.
Odluku o odabiru najkvalitetnije ponude donosi povjerenstvo koje će imenovati gradonačelnik Grada Paga.

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK