slusaonica01
livestream01
  • image

Radio Pag Gradsko vijece najava

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Paga Jasna Magaš sazvala je 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Paga za 5. prosinca. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1, s početkom u 11:00 sati. sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:


Prijedlozi:
1. II Izmjene i dopune PRORAČUNA GRADA PAGA za 2019.godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu,
1.1. II izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.godinu,
1.2. II Izmjene Programa odrţavanja komunalne infrastrukture za 2019.godinu,
1.3. I Izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2019.godinu,
1.4. I Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2019.godinu,
2. I izmjena ODLUKE o utrošku sredstava boravišne pristojbe za 2019 godinu,
3. PRORAČUNA GRADA PAGA za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.godinu
3.1. ODLUKE o izvršavanju Proračuna Grada Paga za 2020.godinu,
3.2. Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2020.godinu,
4. ODLUKE o davanju na upravljanje i korištenje odlagališta Sv. Kuzam
5. ODLUKE o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanistiĉkog plana uređenja dijela naselja Košljun,
6. ODLUKE o izmjeni ODLUKE o komunalnoj naknadi,
7. ODLUKE o određivanju prinudnog upravitelja za stambene zgrade na podruĉju Grada Paga za koje suvlasnici zajedniĉkih dijelova nisu osigurali upravitelja,
8. ODLUKE o zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone,
9. ODLUKE o izmjeni ODLUKE o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i naĉinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.
10. ODLUKE o naknadi za izvlaštenje zemljišta u svrhu izgradnje nerazvrstanih cesta na području obuhvata Urbanistićkog plana uređenja naselja Šimuni,
11. ODLUKE o davanju suglasnosti Djećjem vrtiću Paški mališani Pag za nabavu električnog vozila,
12. ODLUKE o izboru Povjerenstva za proračun i financije,
13. ODLUKE o izboru Povjerenstva za imovinsko pravna pitanja,
14. ODLUKE o imenovanju Komisije za priznanja,
-Vijećnička pitanja.

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK