slusaonica01
livestream01

5 IMG 1318

Procesija na Veli petak |  Foto: Elvis Šmit/ Radio Pag

24-IMG1276
23-IMG1277
22-IMG1280
21-IMG1274
20-IMG1283
19-IMG1286
18-IMG1288
17-IMG1290
16-IMG1292
15-IMG1294

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK