slusaonica01
livestream01

29 Dan grada 24

Grad Pag svečano proslavio Dan Grada i Dan uemeljenja grada Paga
Foto Elvis Šmit/ Radio Pag

39-Dan-grada-24
38-Dan-grada-24
37-Dan-grada-24
36-Dan-grada-24
35-Dan-grada-24
34-Dan-grada-24
33-Dan-grada-24
32-Dan-grada-24
31-Dan-grada-24
30-Dan-grada-24

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK