slusaonica01
livestream01
  • image

Radio Pag Kolan eko opcina

Općina Kolan postaje eko općina. Poduzeće "Čistoća i održavanje Kolan" d.o.o. pridružilo se rijetkima koji koriste mobilnu aplikaciju ''Eko prijava''. Eko prijava je IT rješenje preko koje korisnici aplikacije, komunalni redari i radnici komunalnih poduzeća, mogu u nekoliko koraka prijaviti ekološki ili neki drugi komunalni problem.

Sve se registrira i mapira na web portalu kod direktora komunalnog poduzeća, pročelnika i načelnika koji odmah vide gdje je problem, o kakvom se problemu radi i odmah se može djelovati na otklanjanju problema, bilo da je riječ o prepunom spremniku, divljem odlagalištu, srušenom drvetu, krivo postavljenim spremnicima, neodgovornom postupanju s otpadom i slično, te shodno tome i kažnjavati prijestupnike.
"Recikliranje otpada i odgovorno postupanje s otpadom je obaveza i odgovornost svih nas," navode u Općini Kolan.

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK