slusaonica01
livestream01
  • image

Radio Pag Pomorsko dobro

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru i članka 32. Statuta Grada Paga, gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić donio je Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Paga za 2020. godinu. Godišnjim planom utvrđene su djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada Paga i mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti.


1. Plaža ispred hotela "Pagus"-kiosk, montažni objekt do 12 m2, suncobrani (80), ležaljke (80), daske za jedrenje (5), sandoline (5), pedaline (4), pribor i oprema za kupanje.
2. Ispred platoa kod istezališta na Goliji-iznajmljivanje brodica na motorni pogon (8), jedrilica, brodica na vesla.
3. Mala plaža ispred V MAGAZINA-iznajmljivanje skutera (6), dječji skuter do 2 KW (2).
4. Plaža Prosika-kiosk, prikolice (2), pripadajuća terasa objekta (2), štand rukotvorine, igračke, suveniri i sl. (1), ambulantna prodaja sladoleda (1), ambulantna prodaja sladoleda na sredini plaže (1), zabavni sadržaji–masaža (2), ležaljke i suncobrani, iznajmljivanje daski za jedrenje (10), sandolina (20), pedalina i sl. (20), kajak (10), kajak sa staklom (5).
5. Plaža Mađarica-kiosk montažni objekti do 12 m2 (2), pripadajuća terasa objekta (2), ležaljke (80), suncobrani (60), trampolin (1), lopte za hodanje po vodi (1), aqua park (1)-na morskom dijelu plaže Mađarica, iznajmljivanje sandoline (5), pedaline (5), sredstvo za vuču s opremom (2), daske za jedrenje, kajaci i sl. (5).
6. Plaža Zaton-kiosk, prikolice, montažni objekti do 12 m2 i sl. (1.)
7. Plaža Dubrava-suncobran (50), ležaljke (50).
8. Plaža Paladinka-kiosk, montažni objekti do 12 m2 i sl. (1), ležaljke (100), suncobrani (100) i aqua park (1).
9. Plaža Košljun-štand (rukotvorine, igračke, suveniri i sl.) (1), ambulantna prodaja (škrinja, aparat za sladoled i sl.) (1), ležaljke (20), suncobrani (20), ležaljke (10), slikanje i fotografiranje (1), daske za jedrenje (5), pribor i oprema za ronjenje, kupanje i sl. (1).

ŠIMUNI
Plaža Vruljica ( od kampa prema Šimunima), suncobrani (250), ležaljke 300), masaža (M) (2), trampolin (dječji 4x4m) ( 2), pedaline (6), kajaci (5 ), daska za jedrenje (3) Plaža Lanterna
ležaljke (50), suncobrani (50), trampolin (1), skuter (3), sandoline (3), pedaline (3), daska za jedrenje (5), pribor i oprema za ronjenje, kupanje i sl. (1)

Plaža Vlašići-ambulantna prodaja (škrinje, aparati za sladoled i sl.), štand, rukotvorine, igračke, suveniri i sl. (1), trampolin i drugi morski sadržaji (1), suncobrani (50), ležaljke (50), sandoline (5), pedaline (5)

Plaža Miškovići-ležaljke (10), suncobrani (5), ležaljke (10).
Godišnji plan upravljanja za 2020. stupa na snagu po dobivenoj suglasnosti Upravnog odjela za more i turizam Zadarske županije, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Paga.

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK