slusaonica01
livestream01

Pod predsjedanjem Domagoja Vičevića, predsjednika Gradskog vijeća Grada Paga, održana je 4. sjednica Gradskog vijeća s obimnim dnevnim redom. Sjednica je prošla u tolerantnom tonu, bila je sadržajna i učinkovita. Gotovo sve točke dnevnog reda, a bilo ih je 30, su važne i zanimljive i svaku posebno ćemo idućih dana obraditi na našem portalu. Ovog puta ćemo se osvrnuti na 14. točku,Izvješće gradonačelnika Grada Paga Ante Fabijanića za razdoblje od lipnja do prosinca 2017. godine kojeg je Gradsko vijeće jednoglasno prihvatilo. Nakon što je gradonačelnik Ante Fabijanić (Mds) iznio sve o svojim aktivnostima i planovima (o tome više u nastavku ovog članka), došao je i do sumornog dijela u kojem se govori o financijskim obvezama Grada, sudskim sporovima, tužbama i slično. Najviše se govorilo o slučaju Jović. Prema pravomoćnoj presudi, Grad Pag mora Božidaru Joviću, vlasniku Olympica na Lokunji, mjesečno plaćati 150. 000 kuna, do isplate cijelog duga koji iznosi oko 10 milijuna kuna. Vijećnik SDP-a Toni Hereda je, kada je gradonačelnik Fabijanić završio s izlaganjem, rekao: „Sada kada to sve čujem, moram reći kako naš Grad još i dobro funkcionira.“ Vijećnik Dražen Crljenko (PSP) je rekao: „Grad Pag svakog mjeseca mora Joviću plaćati 150.000 kuna, a to plaćamo svi mi, svi građani Paga. Pitam vas, trebamo li se s tim pomiriti? Trebamo li to samo tako prihvatiti? Smatram da bi gradske službe trebale pokrenuti odgovarajuće postupke kako bi se pronašao krivac za to što Grad Pag trpi tako veliku štetu. Jer, netko je sigurno kriv. Može li to istražiti DORH ili neke druge nadležne službe? Neka se barem otkrije tko je kriv i neka se to objavi, neka ljudi znaju, kriv je ta i taj.“

Domagoj Vičević se složio s vijećnikom Crljenkom.

„Slučaj Jović je vrlo ozbiljna tema i s tim trebamo ići dalje,“ rekao je Vičević. „Moramo djelovati jer netko je kriv za ovo stanje. I pitam, što se napravilo kako bi nadležne institucije reagirale?“

I vijećnik Herenda se složio s tim kako treba nastaviti sa slučajem Jović.

Odgovarajući na pitanja vijećnika, gradonačelnik Fabijanić je rekao kako slučaj Jović nije završen.

„To je za Grad Pag veliki udarac, za mene je to vrlo bolan problem,“ rekao je gradonačelnik Fabijanić. „Presudu moramo poštivati, ali nikada se neću pomiriti s tim što moramo plaćati tu odštetu. Poduzeli smo mnogo toga, od čega neke stvari za sada nisu za javnost. Nećemo se predati, idemo u to do kraja. To se mora istražiti i utvrditi što se događalo. Krajnji cilj nam je doći do toga da Grad Pag više ne bude u obvezi plaćanja. Imamo dosta dokumentacije, mnogo toga je predano tamo gdje i treba biti predano. Uskoro će se o tome znati puno više i siguran sam da ćemo uspjeti završiti taj slučaj u korist Grada Paga.“


O izvješću gradonačelnika

Gradonačelnik Fabijanić je svoje izvješće podijelio u 22 poglavlja i to Zdravstveni turizam, Promet, Poduzetničke zone, Magazini soli, Kulturna ruta putovima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa Zadarske županije, Kulturna baština, Sanacija odlagališta sv. Kuzam, Lučica Katine, Ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade, Sakralna baština, LAG Mentorides, Srednja škola, Osnovna škola, Knežev dvor, Preseljenje katastra, „Ibis“, Izrada prostornoplanske dokumentacije, HBOR, Fortica, Led rasvjeta, Groblje Miškovići i Info punkt. U svakom od tih odlomaka se navodi što je konkretno napravljeno i što će se napraviti kako bi se ostvarili planirani projekti. Tako je gradonačelnik Fabijanić naveo kako je u prosincu 2017. godine dobivena građevinska dozvola za rekonstrukciju tri magazina, a za financiranje tog projekta se pregovara s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU. Za izgradnju lučice Katine, gradonačelnik Fabijanić je naveo kako je dobivena građevinska dozvola za vađenje mulja, a institut IGH radi Glavni projekt za sanaciju obale u lučici Katine. U području Sakralne baštine, gradonačelnik Fabijanić je naveo kako se u srpnju 2017. godine Grad Pag javio na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za obnovu crkve sv. Marije u Starom gradu, za što je dobiveno 50. 000 kuna. Za obnovu Zborne crkve Marijinog Uznesenja u gradu Pagu Ministarstvo je odobrilo 70.000 kuna. Gradonačelnik Fabijanić je u Izvješću naveo kako je u prosincu 2017. godine dobivena pravomoćna građevinska dozvola za izgradnju zgrade srednje škole,a o financiranju se pregovara s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU i Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Za „Ibis“ je gradonačelnik Fabijanić naveo kako je proveden natječaj za davanje u zakup, izabran je najbolji ponuditelj i potpisan je Ugovor o zakupu na deset godina. Zakupnina iznosi 202. 000 kuna. U odlomku o izradi prostornoplanske dokumentacije gradonačelnik Fabijanić navodi kako je stupila na snagu I. izmjena i dopuna UPU-a Proboj, te kako su u tijeku pripreme za donošenje odluka o izradi UPU obalnog pojasa Bašaca, UPU groblja Miškovići, UPU naselja Miškovići, UPU obalnog pojasa Prosika-Golija-Pag, UPU predjela Blato-Pag, UPU obalnog pojasa Vodice-Pag i Odluka o izradi I. izmjene i dopune UPU TZ Paška rebra 3-zapad.

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK