slusaonica01
livestream01
  • image
  • image
  • image

U Gradskoj vijećnici Grada Paga održana je 7. sjednica Vijeća na kojoj je usvojeno devet od deset predviđenih točaka dnevnog reda. Sjednica je prošla u učinkovitom i mirnom tonu, a vijećnici su gotovo jednoglasno prihvaćali točke dnevnog reda.


Gradsko vijeće Grada Paga prihvatilo je Procjenu rizika od velikih nesreća za Grad Pag, Plan operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini na području Grada Paga, Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2018. godinu, II Izmjenu i dopunu Proračuna Grada Paga za 2018.godinu i projekcije za 2019. i 2020.godinu, II Izmjenu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, Odluku o kratkoročnom zaduženju putem okvirnog kredita po poslovnom Računu, Odluku o komunalnom doprinosu, Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Proboj, Odluku o davanju suglasnosti za izdavanje instrumenata osiguranja plaćanja Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Odluku o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Paga.
Razmatranje Ugovora o suradnji na udruženim marketinškim aktivnostima, a vezano za aviokompaniju Ryanair, odgođeno je za sljedeću sjednicu Vijeća dok se ne prikupe svi potrebni podaci. Rasprava o prosvjedu mještana Gorice zbog izgradnje pretovarne stanice uvrštena je na kraj sjednice Vijeća pod točku Vijećnička pitanja.

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK