slusaonica01
livestream01
  • image
  • image
  • image

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Paga izvan dnevnog reda raspravljalo se o protivljenju mještana Gorice izgradnji pretovarne stanice na lokaciji koja je predviđena Prostornim planom Grada Paga i Zadarske županije.

Kako je rekao vijećnik Veljko Pernar mještani Gorice se ne protive izgradnji pretovarne stanice, ali se žestoko protive lokaciji koju smataraju loše odabranom i štetnom za Goricu. Veljko Pernar je predsjedniku Gradskog vijeća Domagoju Vičeviću i gradonačelniku Grada Paga Anti Fabijaniću predao i pismo iz Ureda predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović u kojem se moli gradska vlast u Pagu da razmotri zahtjeve mještana Gorice.
" Želim znati tko je odredio lokaciju pretovarne stanice i zasto je to napravljeno bez znanja mještana Gorice?" - rekao je Veljko Pernar. Predsjednik Gradskog vijeća Domagoj Vičević je rekao kako mu je žao što je za protivljenje mještana Gorice doznao iz medija. "Da je ovakav dopis stigao u drugačijoj formi bio bi uvršten u redovni dnevni red i žao mi je što se išlo najprije preko medija, a tek onda prema lokalnoj samoupravi. To je pogrešno. Mi ovdje sad raspravljamo o lokaciji, o postupku, jer nam je cilj pomoći mještanima Gorice i ako je moguće pronaći i rješenje." - rekao je Domagoj Vičević.
Vijećnik Željko Maržić je rekao kako je on kao gradonačelnik predložio Gradskom vijeću Prostorni plan uređenja koji je prije toga prošao zakonsku proceduru i kako je Gradsko vijeće donijelo odluku o tom Planu što uključuje i lokaciju.
Vijećnik Branimir Paro Vidolin je na to odgovorio kako vijećnik Željko Maržić nije do kraja odgovorio na pitanje vijećnika Veljka Pernara. Vijećnik Željko Maržić je odgovorio kako on ne bježi od toga da je predložio tu lokaciju koja je utvrđena u suglasnosti sa strukom.
Predstavnica mještana Gorice Nedeljka Maričević je navela kako je lokacija pogrešno odabrana jer će štetiti razvoju Gorice, ovčarstvu posebno, a i drugim djelatnostima te je pitala iz kojeg razloga je požurivano donošenje građevinske dozvole za pretovarnu stanicu.
Drugi predstavnik mještana Gorica Branko Fabijanić je rekao kako mještani Gorice nisu bili upoznati s pojedinostima oko donošenja Odluke o lokaciji te kako njih nitko i ništa nije pitao.
Naveo je kako smatra da se s građevinskom dozvolom za pretovarnu stanicu moglo čekati do početka gradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje, pogotovo jer je, kako je rekao, tu nastao problem i kako se taj projekt za neko vrijeme odgađa.
Vijećnik Ante Čemeljić je na raspravu Nedjeljke Maričević o budućnosti ovčarstva u Gorici rekao kako u Pagu postoji odlagalište otpada u blizini kojeg se nalaze OPG-ovi koji proizvode vrhunksi sir i kako se nikada nitko nije bunio.
Gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić je rekao kako su radovi na izgradnji pretovarne stanice počeli, ne samo postavljanjem ograde i oznake gradilišta, nego se odvijaju i pripremni radovi izvan gradilišta.
" Razgovarali smo s direktorom Marunom o ovom problemu i on nam je jasno rekao kako se u ovoj fazi radovi ne mogu zaustaviti. Oni imaju pravomoćnu građevinsku dozvolu koja je dobivena na temelju Zakonske procedure te su dobili sredstva u visini od 1 700 000 kuna za te radove. Nama je jasno rečeno da će oni nastaviti s radovima te da će u slučaju bilo kakavih incidenata na terenu koristiti zakonska sredstva zaštite kako bi nastavili radove. Predlažem da mješatni Gorice odluče o dva predstavnika koji će zajedno s predstavnicima Grada Paga ponovno razgovarati sa izvođačem i sa investitorom o ovome problemu kako bi se vidjelo moze li se nesto napraviti po tom pitanju. Razumijem probleme miještana Gorice i napravit ćemo sve što možemo." - rekao je gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić.

412578774730083298519402670315029168914432n
409626614730084665185933416965200606134272n

 

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK