slusaonica01
livestream01

Prema Odluci Gradskog vijeća Grada Paga, u nedjelju, 6. svibnja 2018. godine, održat će se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Paga i to za MO Miškovići, MO Dinjiška, MO Vlašići, MO Pag i MO Šimuni. Prema Odluci Gradskog vijeća, članovi Izbornog povjerenstva za izbor članova Vijeća mjesnih odbora su Sanja Bukša Kustić (predsjednica), Ana Šupraha (zamjenica predsjednice), Marija Radoslović, Marija Buljanović, Iris Omazić i Ivo Šupraha. Izborno povjerenstvo će brinuti o zakonitoj pripremi i provedbi izbora, donositi obvezne upute za rad biračkih odbora, obaviti sve tehničke pripreme za obavljanje izbora, prikupiti i zbrojiti rezultate glasovanja na biračkim mjestima i objaviti rezultate izbora.

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK