slusaonica01
livestream01
  • image
  • image
Na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Paga donesena je odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Paga. Javna priznanja dobit će, na prijedlog GO SDP-a Grada Paga, Ante Kurilić, član i voditelj KUD-a Družina, caffe bar Tornado i OPG Milac u vlasništvu Dražena Crljenka, a po prijedlogu UHVDR-a kojeg je potpisao predsjednik udruge Davor Fabijanić i Grada Paga, kojeg je potpisao gradonačelnik Ante Fabijanić, javno priznaje dobit će general pukovnik Ante Gotovina.

Ante Kurilić, član i voditelj KUD-a Družina, dobio je Nagradu za životno djelo. Kako je navedeno u obrazloženju odluke, Ante Kurilić je nagrađen u znak javnog priznanja na predanom i nesebičnom dugogodišnjem radu na očuvanju paške folklorne tradicije i njenom prenošenju na mlade naraštaje.

Caffe bar Tornado dobio je Godišnju nagradu Grada Paga u oblasti gospodarstva. Kako se navodi u obrazložernju, caffe bar Tornado obogaćuje ugostiteljsku ponudu Paga, a svojim izložbama s prikazima paške svakodnevnice te tematskim večerima uz nastupe mladih paških glazbenika, doprinosi obogaćivanju kulturnih događaja u gradu Pagu.

OPG-u Milac u vlasništvu Dražena Crljenka je dodijeljena Godišnja nagrada Grada Paga u oblasti turizma. Kako se navodi u obrazloženju, OPG Milac, uz tradicionalno ovčarstvo i sirarstvo, svojom ponudom doprinosi razvoju ruralnog eko i zelenog turizma čime Pag prezentira kao destinaciju raznolike i bogate turističke ponude, a posjetiteljima pruža autentičan doživljaj otoka Paga.

General pukovnik Ante Gotovina je imenovan počasnim građaninom Grada Paga. Kako se navodi u obrazloženju, general pukovniku Anti Gotovini javno priznanje je dodjeljeno zbog posebnog doprinosa koji je dao u planiranju i izvedbi Operacije Maslenica koja je imala velik značaj za područje sjeverne Dalmacije. General pukovnik Ante Gotovina je bio zapovjednik Operativne zone Split pod kojom je djelovao Samostalni odred Pag. Svojim znanjem, hrabrošću i autoritetom, general pukovnik Ante Gotovina, dao je neizmjeran doprinos u obrani grada i otoka Paga te uspostavi samostalnosti i cjelovitosti Republike Hrvatske.

Javna priznanja se uobičajeno dodjeljuju na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Paga u prigodi Dana Grada, 30. ožujka.

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK