slusaonica01
livestream01
  • image
  • image
Svi sudski sporovi između Paške sirane i Grada Paga riješit će se nagodbom.To je odluka Gradskog vijeća, nakon što se raspravljalo o prijedlogu Paške sirane za obustavljanje daljnjih postupaka sklapanjem izvansudske nagodbe. Vijećnik Borko Oguić (NS-R) je predložio da Gradsko vijeće ovlasti gradonačelnika za dogovor s Paškom siranom i za potpisivanje nagodbe. Prije sklapanja nagodbe,stručne službe Grada izračunat će koji će se iznos predložiti u nagodbi.

„Ovi sporovi traju godinama, a trajat će još barem deset godina ako ih budu vodili odvjetnici jer je njima cilj da bude što više parnica. Već sada su troškovi za odvjetničke usluge previsoki, a daljnjim odgađanjem rješenja sporova, odvjetnički troškovi će postati veći od potraživanja. Zbog toga smatram da nagodbu s Paškom siranom mora sklopiti gradonačelnik, ako ga mi ovlastimo za to, a ne odvjetnik. Mislim da je i nama u cilju, kao i Paškoj sirani, završiti ove sporove i sve to jednom zauvijek prekinuti,“ rekao je vijećnik Borko Oguić.

Gradsko vijeće je prihvatilo prijedlog Borka Oguića, a prema odluci koja je donesena, gradonačelnik Fabijanić će, što je prije moguće, potpisati nagodbu s Paškom siranom.

Između Paške sirane i Grada Paga vodi se više sporova koji su proistekli iz zakupnih odnosa za poslovni prostor u Šimunima i za dva poslovna prostora u Pagu, na Trgu kralja Petra Krešimira IV. i u Veloj ulici. Grad Pag je u parničnim postupcima postavio novčane zahtjeve prema Paškoj sirani po osnovi neplaćenih zakupnina u iznosu od 201. 850, 36 kuna, dok je Paška sirana postavila novčani zahtjev prema Gradu Pagu po osnovi izvršenih ulaganja u poslovni prostoru Šimunima u iznosu od 208. 229, 47 kuna (s PDV-om).Paška sirana je predložila izvansudsku nagodbu „u cilju efikasnog i ekonomičnog okončanja navedenih parničnih postupaka te obustavljanja daljnjih parničnih troškova“. Vijećnici su zaključili kako nema zapreka za postizanje izvansudske nagodbe.
0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK