slusaonica01
livestream01

Pag Radovi na Goliji

Na Goliji u Pagu nastavljeni su radovi na gradilištu Kanalizacijske crpne stanice CS 3 Jadran s pripadajućim kanalizacijskim kolektorima. Nova kanalizacijska crpna stanica CS3–Jadran, uz postojeću kanalizacijsku crpnu stanicu „CS 3“, prikupljat će otpadne vode gravitirajućeg područja, uz uklanjanje sadržaja iz otpadnih voda pomoću grube ručne rešetke ugrađene u ulaznom oknu, prije priključenja u crpni zdenac.

Nakon izgradnje kanalizacijske crpne stanice i pripadajućih kanalizacijskih kolektora, kanalizacijski sustav bit će kvalitetniji za cijelo gravitirajuće područje. Početna vrijednost projekta bila je 3, 5 milijuna kuna. Međutim, tijekom radova pojavili su se neočekivani problemi s muljem i zbog toga je bilo potrebno provesti geomehanička istraživanja, izraditi novi projekt i sanaciju podloge. Za dodatne radove osigurano je 1, 5 milijuna kuna. Projekt financiraju Hrvatske vode sa 80 % i Komunalno društvo Pag sa 20 % sredstava.

Josip Portada/Radio Pag

0
0
0
s2smodern

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK