slusaonica01
livestream01

Dvije tisuce ruza za Majku Bozju od Staroga grada

Dvije tisuće bijelih ruža postavljeno je uz kip Majke Božje od Staroga grada u Zbornoj crkvi Marijina Uznesenja u Pagu. Ruže su dar podupiratelja Zaklade Vigilare koji su poslali 2000 molitvenih nakana te naručili 2000 bijelih ruža.
"Molitvene nakane su bile prisutne za blagdan Velike Gospe za vrijeme glavne mise koju je predvodio nadbiskup koadjutor Milan Zgrablić. Zaklada Vigilare, u dogovoru s Nadžupom Pag, odnosno župnikom Božom Barišićem, i suradnjom s Marijinom Legijom u Pagu, poslala je na tisuće adresa, po cijeloj Hrvatskoj, blagoslovljene molitvene sličice s cvijetom kao i veliku sliku Majke Božje od Staroga grada," navode u Zakladi Vigilare.


Župnik Barišić se na misi zahvalio Zakladi i svim podupirateljima koji su sudjelovali u ovom pobožnom činu i na taj način prenijeli glas o čudotvornom kipu Majke Božje od Staroga grada. Ove godine se, u procesiji, nosila i službena zastava Zaklade Vigilare.
Zaklada Vigilare je neprofitna organizacija sa sjedištem u Zagrebu koja radi na promociji i obrani kulturne baštine i dostignuća kršćanske civilizacije, na promociji i obrani kršćanskih vrednota, na javno ponašanje i moral u društvu i kulturi, promicanje i obranu prava na život od prirodnog začeća do prirodne smrti, promicanje i zaštitu prava i dostojanstva osoba i zajednica na življenje i izražavanje duhovnih, moralnih, nacionalnih i obiteljskih vrednota i uvjerenja bez diskriminacije, ismijavanja i ponižavanja u javnom životu i promicanje izvornog bića braka kao zajednice života muškarca i žene i značenja obitelji kao temeljne čestice društva u kojoj se podižu djeca.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK