slusaonica01
livestream01

Hotel Pagus plaza

Gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić je za Radio Pag rekao kako Grad Pag ne može dozvoliti da se tvrtka „Rudan“, novi vlasnik hotela "Pagus", uknjiži na pomorsko dobro, na parkiralište kod hotela i dijelove okolnih prometnica, jer to nije u skladu sa zakonom.


„Želimo imati prijateljski odnos s vlasnikom hotela „Pagus“ jer nam je svima u interesu da taj hotel dobro radi. Parcela na kojoj je izgrađen hotel nije sporna. Međutim, usprotivit ćemo se pokušaju uknjižbe na pomorsko dobro, na parkiralište i na dijelove prometnica,“ rekao je gradonačelnik Fabijanić.
Gradonačelnik Fabijanić je rekao kako hotelu "Pagus" ne može pripasti plaža.
„Plaža kod hotela mora ostati javna, dostupna, kao i do sada, svim građanima i turistima. Protivno je interesu Grada Paga da netko to područje ogradi žicom i građanima Paga i drugima onemogući korištenje plaže. Isto tako i prolaz između plaže i hotela treba ostati javan,“ rekao je gradonačelnik Fabijanić.
Gradonačelnik Fabijanić smatra kako i parkiralište kod hotela „Pagus“ mora ostati gradsko.
„U blizini je škola i ne možemo dozvoliti da ograde parkiralište, jer ako bi se to napravilo, gdje će se parkirati djelatnici škole, roditelji koji dovode djecu u školu ili dolaze po njih nakon nastave?. To parkiralište mora ostati gradsko,“ rekao je gradonačelnik Fabijanić.
Hotel Pagus prodan je za 34,2 milijuna kuna tvrtki „Rudan“ iz Žminja, pravnom sljedniku prvog razlučnog vjerovnika, tvrtke „Esco Energy“, također iz Žminja. Prodaja je provedena nakon što je, zbog spora, izrađen novi parcelacijski elaborat kojim je, iz ukupne površine nekretnine, izdvojena plaža u površini od 3.803 m2. Hotel „Pagus“ izgrađen je na zemljišnoj čestici u površini od 2.887 m2, a u nekretninu ulazi i okolno dvorište u površini od 3.527 m2 i kamenjar u površini od 2.574 m2. Znatno prije nego je hotel „Pagus“ prodan, Grad Pag se usprotivio pokušaju da se parceli na kojoj je izgrađen hotel priključi parkiralište, dijelovi okolnih prometnica i plaža. Grad Pag je podnio prijedlog zabrane raspolaganja hotelom "Pagus" do konačnog rješenja spora, no, bez obzira na to, hotel je prodan.
Prodaja hotela „Pagus“dio je unovčenja imovine stečajnog dužnika, tvrtke Coning iz Varaždina koju je osnovao Radimir Čaćić, poduzetnik i političar. Prodaja je bila na čekanju do izrade parcelacijskog elaborata i provedbe upisa pomorskog dobra u zemljišnoj knjizi. Iz ukupne površine nekretnine izdvojen je dio koji predstavlja pomorsko dobro, odnosno uređena plaža u površini od 3.803 m2. U izvješću o prodaji navodi se kako je zbog promjene površine nekretnine, izmijenjen procjembeni elaborat prema kojem vrijednost hotela „Pagus“ iznosi 45.620.000 kuna, umjesto početne vrijednosti od 49 milijuna kuna. Prema izvješću koje je dostavljeno Trgovačkom sudu u Zadru, ugovor o zakupu Hotela „Pagus“ bio je sklopljen za razdoblje od 1. lipnja do 1.rujna 2021. godine sa zakupnikom Rudan d.o.o., a produžen je do 30. rujna 2021. godine. Mjesečna zakupnina iznosila je 50.000,00 kn, uvećano za PDV. Navodi se kako je zakupnina naplaćena u cijelosti, a zakupniku su prefakturirani svi troškovi režija i komunalne naknade koji terete nekretninu. Poduzete su radnje, postavljanje oznaka, prijava MUP-u, kojima se sprečava korištenje parkinga Hotela „Pagus“ za goste hotela „Meridijan“ i podnesena je tužba za smetanje posjeda. Na javnoj dražbi hotel „Pagus“ nije se smio prodati ispod tri četvrtine utvrđene vrijednosti, odnosno ispod iznosa od 34.215.000 kuna. Prema izvješću, nekretnina je bila opterećena razlučnim pravima u korist više vjerovnika, Esco energy, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Adriatic tourist resorts i CF Capital advisors.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK