slusaonica01
livestream01

Skup gradana u Pagu

U Domu kulture u Pagu jučer je održan skup građana na temu nove katastarske izmjere na području Grada Paga, za katastarske općine Pag, Povljana i Dinjiška. Uvodno su predstavnici izvođača radova, Geodetskog zavoda iz Rijeke pojasnili pojedinosti katastarske izmjere, svrhu i način rada. Nakon što je rečeno koja područja obuhvaća plan katastarske izmjere mještani Gorice, Vrčića i Stare Vase su napustili Dom kulture jer im je rečeno kako njihova naselja nisu u obuhvatu katastarske izmjere.

Izvođačima radova bila su upućena brojna pitanja. Tako je jedan građanin pitao što će se dogoditi u slučaju da netko, kao svoju, označi tuđu zemljišnu česticu, koristeći to što vlasnik nije na otoku. Odgovoreno je kako će se izmjera kontrolirati. Na pitanje o cijeni katastarske izmjere rečeno je kako će cijenu odrediti jedinica lokalne samouprave, odnosno Gradsko vijeće Grada Paga. Mnogi su pitali jamče li izvođači radova da će se katastarska izmjera provesti u zemljišnim knjigama. Odgovoreno je kako se projekt naziva Katastarska izmjera i obnova zemljišnih knjiga i kako je to i svrha izmjere. Bilo je i onih koji su smatrali kako nova katastarska izmjera nije potrebna, jer postoji jedna iz 1984. godine koja nije provedena u zemljišnim knjigama. Na to je rečeno kako se od tada mnogo toga promijenilo na terenu. Vlasnicima nekretnina pojašnjeno je kako će svaki od njih dobiti poziv u kojem će biti navedeno vrijeme i mjesto izvođenja izmjere.
-Na izmjeru će biti pozvani svi oni čija se imena nalaze u katastru i u zemljišnim knjigama. Svaki vlasnik zemljišta treba označiti svoje zemljište i doći kada ga se pozove, rekli su geodeti.
Skup je završio bez konkretnog zaključka jer su neki govorili u isto vrijeme, neki drugi su nezadovoljni izlazili iz dvorane, treći su pokušali postaviti pitanje, ali ih se nije čulo, dok su neki između sebe raspravljali o izmjeri.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK