slusaonica01
livestream01

Radio Pag odlagaliste Sv. Kuzam

Na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Paga, direktorica "Čistoće Pag" Ana Bukša podnijela je izvješće o trenutnom stanju na odlagalištu otpada Sv. Kuzam u Pagu, trenutnom kapacitetu odlagališta, mjerama koje se provode te o budućem radu odlagališta.

Navela je kao se sanacija odlagališta odvija u 3 Faze od kojih su dvije završene, a treća ide 2027. godine, odnosno nakon otvaranje Centra za gospodarenje otpadom Biljane donje. U program sanacije odlagališta Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjeluje u 50% troškova dok ostalih 50% troškova snosi grad Pag. Ostale jedinice lokalne samouprave koje su desetljećima koristila odlagalište Sv. Kuzam u Pagu ne sudjeluju u troškovima sanacije".

Gradsko vijeće je donijelo zaključak kojim se ovlastilo gradonačelnika Grada Paga Antu Fabijanića za pregovore s predstavnicima Općine Povljana i Općine Kolan o sudjelovanju u sanaciji Reciklažnog dvorišta. Gradonačelnik Fabijanić je rekao kako je u sanaciju Reciklažnog dvorišta uloženo preko 35 milijuna kuna.

"Grad Pag godinama ulaže u sanaciju Reciklažnog dvorišta, potrošena su velika sredstva i uvijek je to išlo tako da na tome radi samo Grad Pag. Međutim, to treba promijeniti," rekao je gradonačelnik Fabijanić.

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK