slusaonica01
livestream01

Rasporedena su sredstva od turisticke pristojbe

Gradsko vijeće Grada Paga donijelo je Odluku o utrošku turističke pristojbe za 2022. godinu. Tom Odlukom raspoređena su sredstva turističke pristojbe koja se doznačuju na račun Grada Paga namijenjena poboljšanju uvjeta boravka turista na području Grada Paga. Ove godine od turističke pristojbe planira se ostvariti 800. 000 kuna. Prema Odluci, sredstva će se utrošiti za sljedeće aktivnosti:

 

  • -komunalne usluge (voda i čistoća), plaže i riva u iznosu od 20. 000 kuna,
  • -financiranje manifestacija u iznosu od 140. 000 kuna,
  • -valorizacija ljekovitog blata-zdravstveni turizam u iznosu od 50. 000 kuna,
  • -održavanje pješačkih staza u iznosu od 130. 000 kuna,
  • -održavanje i uređenje javnih površina-dekoracija u iznosu od 70. 000 kuna,
  • -održavanje i uređenje javnih površina-uređenje plaža u iznosu od od 160.000 kuna,
  • -održavanje i uređenje javnih površina po mjesnim odborima u iznosu od 150. 000 kuna,
  • -aktivnosti Turističke zajednice Grada Paga u iznosu od 80. 000 kuna.

Zakonom o turističkoj pristojbi određeno je da se 30 % od ostvarenih sredstava od turističke pristojbe doznačuje općini ili gradu na području na kojem je ostvarena te na kojem je osnovana turistička zajednica i koja se koriste za poboljšanje uvjeta boravka turista.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK