slusaonica01
livestream01

Sjednica Gradskog vijeca Grada Paga bez oporbe

Na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Paga nije bilo oporbenih vijećnika, a oporbeni vijećnici su iz SDP-a, iz nekadašnjeg PSP-a, a jedan je nezavisni vijećnik. Na posljednjoj točki dnevnog reda sjednice Vijećnička pitanja, vijećnik Franći Bukša je rekao: "Gdje je oporba.? Mislim da je ovo treća sjednica Vijeća na kojoj nema oporbe. Pitam se zbog čega ih nema?"

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Paga Jasna Magaš upitala je vijećnika Bukšu kome je postavio pitanje, a Bukša je odgovorio kako zapravo nije postavio pitanje nego je želio porazgovarati o temi oporbe. Gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić je rekao: "Organiziraj putovanje i pozovi ih, doći će sigurno."

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK