slusaonica01
livestream01

 WhatsApp Image 2022 11 03 at 15.11.17

Na cesti od naselja Košljun do raskrižja s D-106, na predjelu Sv. Petar, postavlja se nova asfaltna podloga. Radove izvode Županijske ceste u suradnji s Gradom Pagom. "Ta cesta je bila u lošem stanju, jer se dugo nije popravljala. To je važna prometnica, posebno ljeti kada njome prolazi velik broj vozila i dobro je što se taj projekt realizira," rekao je gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić za Radio Pag.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK