slusaonica01
livestream01

Javnobiljeznicki ured u Pagu

U Pagu je u ponedjeljak 7. studenog, počeo s radom javnobilježnički ured. Nalazi se na adresi Splitska ulica broj 20. Radno vrijeme sa strankama je:

  • ponedjeljak, utorak i srijeda od 08:00 do 15:00 sati,
  • četvrtak od 08-17:00 sati,
  • petak od 08:14:00 sati.

Broj telefona javnobilježničkog ureda je 023/410-381.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK