slusaonica01
livestream01

Prihodi Grada Paga od poreza na imovinu

Prema Polugodišnjem izvješću o izvršenju proračuna Grada Paga za 2022. godinu, o kojem se raspravljalo na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Paga i koji je prihvaćen, Grad Pag je tijekom 2022. godine od poreza na imovinu ostvario prihod u iznosu od 3. 506. 390 kuna. U odnosu na prošlu godinu, ostvarenje tog prihoda više je za 36, 48 % iz razloga što je ostvareno više poreza na kuće za odmor, više poreza na korištenje javnih površina i poreza na promet nekretnina.

 

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK