slusaonica01
livestream01

Vijecnik Franci Buksa o divljem odlagalistu otpada

"Može li se riješiti problem bacanja otpada uz staru cestu prema Košljunu? To je lijepa biciklistička staza, ljeti se onuda voze mnogi turisti, a tamo je sve puno smeća."
Ovim navodom i pitanjem vijećnik Franći Bukša je na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Paga potakao raspravu o problemu divljeg odlagališta otpada na makadamskoj cesti Pag-Košljun, drugoj po starosti na otoku i jednoj od najljepših otočnih biciklističkih staza.


Gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić je vijećniku Bukši odgovorio kako je svima poznat taj problem, ali rješenja nema.
"Komunalni redari nadziru to područje, naplatili su i dosta kazni, oni dobro rade svoj posao, ali kazniti mogu samo onoga koga zateknu dok ostavlja otpad," rekao je gradonačelnik Fabijanić. "Nažalost, tamo se otpad ostavlja i preko noći."
"Zašto se ne postave kamere?" pitao je vijećnik Bukša.
"Postoje kamere, ali nažalost, kamere nisu dokaz," rekao je gradonačelnik Fabijanić.
Vijećnica Ana Borgelott je pitala zašto snimak s tih kamera nije dokaz.
"Policija koristi kamere i snimke s policijskih kamera su dokaz. Ne razumijem zašto onda i snimke s ovih kamera nisu dokaz," pitala je vijećnica Borgelott.
"Policijske kamere su drugačije registrirane, to nije isto," rekao je gradonačelnik Fabijanić.
"Onda ih i mi drugačije registrirajmo, tako da snimak s tih kamera bude dokaz," rekla je vijećnica Borglelott.
"Možemo mi napraviti što hoćemo, ali nažalost, ovdje se jednostavno radi o kulturi pojedinaca koji se ne obaziru na propise, niti ih je briga za okoliš," rekao je gradonačelnik Fabijanić.
S gradonačelnikom Fabijanićem složila se Jasna Magaš, predsjednica Gradskog vijeća.
"Problem je u nedostatku kulture, u tome što pojedinci smatraju da mogu raditi protivno propisima," rekla je Jasna Magaš.
Vijećnik Bukša je rekao kako bi trebalo povećati kazne za protuzakonito odlaganje otpada.
"Samo kazne su stvorile kulturu ponašanja," rekao je vijećnik Bukša.
Rasprava o divljem odlagalištu otpada uz cestu Pag-Košljun održana je unutar dijela dnevnog reda "Vijećnička pitanja" tako da konačnog zaključka nije bilo.

Josip Portada/Radio Pag

Podaci prikupljeni u kontakt formi Radio Pag doo koriste se isključivo za komunikaciju između Radio Pag doo i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u sustavu Radio Pag doo te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol. OK